En investering i Sveriges framtid

Er gåva bidrar till att vi kan samarbeta med fler skolor, förskolor och idrottsföreningar. Vi kan utbilda fler lärare, ledare och vårdnadshavare, starta upp fler forskningsprojekt och driva opinionsarbetet ännu hårdare.
Tack!