Friends träffar Lärarförbundet om arbete mot mobbning i skolan

Friends generalsekreterare Maja Frankel träffade Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand för ett möte om bland annat mobbning, pandemins inverkan på skolan och kompetensutveckling hos lärare.

16 februari 2021

Det fanns en stor samsyn om att vi behöver en ökad likvärdighet i skolan, att värdegrundsarbetet är svårt att uppfylla på distans och att barn som redan är sårbara blir än mer utsatta under pandemin. Frågor som oroar både Friends och Lärarförbundet.

– 60 000 barn utsätts för mobbning varje år och mobbningen ökar i Sverige. Vi behöver göra mer tillsammans för att vända den kurvan, vi veta vad som behövs: främjande och förebyggande arbete, säger Maja Frankel.

Friends lyfte bland annat att skolan ofta är duktig på det åtgärdande arbetet – svensk forskning visar att nästan 75% av de mobbningsfall som upptäcks åtgärdas, men året efter kommer det nya. Vi behöver därför satsa mer på det förebyggande och främjande för att barn ska slippa bli lidande och utsättas för den allvarliga skada som mobbning är med långtgående hälsokonsekvenser.

Lärarförbundet delade helt synen, men såg också att tid ofta kan vara en faktor och även bristen på utbildade lärare i sig.

– Vi jobbar för att få ett större fokus på främjande och förebyggande insatser, inte bara när det gäller arbetet mot mobbing utan kring hela elevhälsan, måendet och utvecklingen för eleverna. En sorglig utveckling är dock att hela samhället har ett fokus på hårdare tag, mer kontroll. Det gäller inte bara för skolan men det drabbar skolan hårt, säger Johanna Jaara Åstrand. Trots att vi alla kan lägga i bevis att det är helheten, samlingen runt barnet, som är det mest effektiva. Om vi kan och får fokusera på det vi vet, bygger och stärker vi tryggheten för eleverna, vilket även har en positiv inverkan på skolresultatet.

Vuxennärvaro och hur rektorer kan utveckla sin organisation med fritids- och socialpedagoger var också något som lyftes på mötet. Lärarförbundet blev överraskade över Friendsrapporten 2020:s tydliga siffror vad gäller att elevinflytande i så stor utsträckning saknas när det gäller det systematiska trygghetsarbetet.

– Det är reglerat i lag. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar elevernas välmående och kunskapsutveckling, säger Johanna Jaara Åstrand. Lärare och elever är varandras arbetsmiljö. Där det fungerar bra är där man jobbar med det som en helhet och har en systematik, där eleverna blir hörda i såväl arbetsmiljö- som trygghetsfrågor.

För mer info kontakta:

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33