Policy företagssamarbeten och partnerskap

Ett samarbete mellan Friends och ett företag kan se ut på många olika sätt. Friends samarbetspolicy består av några riktlinjer som är viktiga för oss.

Policy för partnerskap

Friends vill samarbeta med företag som delar vår värdegrund och vår vilja att stoppa mobbning och diskriminering. För oss är det viktigt att våra samarbetspartners:

  • Vill verka för ett fruktbart samarbete för båda parter.
  • Har en trygg ekonomi.
  • Följer och respekterar Friends värdegrund samt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Vi samarbetar inte med företag som:

Friends får inga statliga medel utan är helt beroende av stöd från näringsliv och privatpersoner. Dock avstår Friends partnerskap med företag enligt sin verksamhetsbeskrivning har sin huvudsakliga näring i vapen, alkohol, tobak eller pornografi.

Vi samarbetar inte heller med företag som:

  • Bryter mot FN:s barnkonvention.
  • Är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.

Vår vision är en värld där inga barn utsätts för mobbning och i vårt strategiska arbete ska visionen fungera som en kompass för alla beslut. Därför lägger vi stor vikt vid att värna om vårt oberoende och riskerar inte att låta oss styras av politiska intressen. Vi tar dock emot gåvor från företag/organisationer/personer även om de har en politisk tillhörighet.

Läs även gärna vår insamlingspolicy