Friends och TietoEVRY utmanar nätmobbningen med nytt typsnitt

The Polite Type är världens första typsnitt som korrigerar näthat och taskiga ord. Friends och IT-bolaget TietoEVRY kommer nu att ta avstamp i typsnittet genom en rad workshops i skolor i Sverige.  

5 november 2020

– Tonen på nätet blir allt hårdare och det är ett allvarligt samhällsproblem. Därför är det positivt att se hur allt fler stora aktörer vill engagera sig i frågan. I kampanjen The Polite Type tillsammans med TietoEVRY ges barn och unga en ingång till att diskutera digitaliseringens och teknikens roll i kampen mot mobbning, säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

Under coronapandemin har närvaron på nätet ökat bland unga, vilket också har lett till en förhöjd risk för utsatthet, visar den senaste Friendsrapporten. Flera myndigheter har gett rekommendationer till skolorna under pandemin för att komma till rätta med de ökade kränkningarna.

TietoEVRY har valt att stötta den här viktiga samhällsfrågan genom att lansera ett typsnitt som korrigerar nedlåtande ord och ersätter dem med mer neutrala alternativ. Typsnittet, som är helt gratis, har hittills testats över 28 000 gånger och fick stor uppmärksamhet internationellt när det lanserades i Finland tidigare i år. Tillsammans med Friends kommer nu The Polite Type att presenteras för några utvalda skolklasser i Sverige för att sätta igång en livsviktig diskussion.

– Vi är väldigt stolta över vårt nya samarbete med Friends. Med gemensam styrka utmanar vi näthat och de allvarliga konsekvenser nätmobbning har för den som drabbas. Vi hoppas att The Polite Type kan fungera som en ögonöppnare i debatten genom att sätta fokus på tonen på nätet. Vårt bidrag i debatten bottnar i vår tro på teknikens roll för att skapa ett bättre samhälle, säger Karin Schreil, VD på TietoEVRY, i Sverige.

The Polite Type kommer att användas som diskussionsgrund i en serie workshops som Friends anordnar på högstadieskolor under våren 2021. I dessa workshops får eleverna möjlighet att diskutera onlinekultur, språkets betydelse och hur allvarliga konsekvenser ett enda ord kan få.

Fonten är på engelska och kan med fördel användas tillsammans med en vuxen eller annan samtalsledare. TietoEVRY:s engagemang i frågan kommer ur en övertygelse om att vi med hjälp av digitala lösningar och verktyg kan skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle. The Polite Type kommer inte som enskilt initiativ stoppa allt näthat, men förhoppningsvis kan det ge en knuff i rätt riktning för en säkrare miljö för barn och unga, även online.

Typsnittet The Polite Type kan testas och laddas ned helt gratis här

För mer info kontakta:

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33