Friends möter utbildningsminister Anna Ekström

Vi besökte utbildningsdepartementet för att överlämna årets Friendsrapport till utbildningsminister Anna Ekström.

15 augusti 2019

Samtalet handlade om situationen för de 60 000 barn som varje år utsätts för mobbning och hur vi ska kunna skapa ett förtroende hos unga för vuxenvärlden. Ministern sa att hon ska ha rapportens innehåll i åtanke i frågor som rör just kränkningar och utsatthet bland unga i skolan.

Läs Friendsrapporten här