Friends möter utbildningsminister Anna Ekström

Mobbningen ökar och vi fick möjlighet att berätta vilka åtgärder som vi ser behöver vidtas.

6 mars 2020

Det blev ett samtal om behovet av en likvärdig skola och vikten av barns inflytande, ökad trygghet och studiero.

– Läget är allvarligt. Vi är positiva till att regeringen vill arbeta med frågorna, men det räcker inte att vara reaktiva. Vi behöver en nationell inriktning där varje skola är skyldig att jobba med systematiskt trygghetsarbete och att förebygga mobbning, säger Maja Frankel. Det handlar om alla barns rätt till en trygg skolmiljö och att skyddas från våld och kränkningar.

Vid mötet deltog bland annat Friends generalsekreterare Maja Frankel och Magnus Loftsson, forsknings- och utvecklingschef, de lyfte vikten av det förebyggande arbetet och en likvärdig skola.

– Vi är ute i skolorna varje vecka och träffar elever och lärare. Det ser väldigt olika ut. Lärarna vittnar om att de inte har de verktyg som de behöver. Det behöver prioriteras och satsas på kvalitativa metoder och en förstärkt lärarutbildning, säger Maja Frankel.

– Alla barn har rätt att skyddas från hot, våld och kränkningar. Vuxna i skolan måste rustas för att ta det ansvaret. Grundproblemet är att vi saknar en likvärdig skola idag. Det är ett lotteri, som de själva uttrycker det, säger Maja Frankel. Att arbeta med elevers trygghet har, förutom hälsa och trygghet, en direkt koppling till lärande och skolresultat.

Anna Ekström lyfte de utredningar som nu arbetar med frågan och bjöd in Friends till en fortsatt dialog i frågor kring hälsa och lärande.