Friends i möte om Agenda 2030

Mobbning är ett av de områden som SCB i sin mätning 2019 pekat ut som de mest angelägna sociala hållbarhetsfrågorna, där det krävs krafttag för att vända utvecklingen. Friends träffade regeringens nationella samordnare för Agenda 2030, Gabriel Wikström, i ett samtal om hur vi ska nå de globala målen.

23 februari 2021

Generalsekreterare Maja Frankel gav en lägesbild när det gäller mobbningen i Sverige. Hon lyfte risk- och skyddsfaktorerna och vikten av förebyggande insatser.

Gabriel Wikström bjöd vid mötet in till ett fördjupat samarbete kring barn och unga, och hur vi förstärker det förebyggande och främjande arbetet.

– Vi gör exakt samma analys som ni. Risk- och skyddsfaktorerna för mobbning är desamma som för flera andra områden, så som ungdomskriminalitet, psykisk ohälsa osv. Idag behandlar vi det i stuprör. Men allt hänger ihop, sa Gabriel Wikström.

Han talade även om de allra minsta barnen.

– För lite görs för de riktigt små barnen. Förebyggande insatser i förskolan och på BVC skulle få riktigt stor effekt på lång sikt. Där finns det mycket vi skulle kunna göra och utveckla. Systematiken saknas idag.

Generalsekreterare Maja Frankel bekräftade behovet och lyfte fram vad forskningen och Friends egen erfarenhet visar.

– Samverkan mellan olika aktörer, det finmaskiga nätet kring varje barn, är det som fungerar. Därför måste vi skapa bättre förutsättningar för det. Skolans och förskolans uppdrag är oerhört viktiga, men också vårdnadshavare, idrottsrörelsen och fritidssektorn, säger Maja Frankel. De aktörer som kopplar ihop helheten, och förstår att värdegrund, trygghet och kunskapsresultat hänger ihop, är de som har minst mobbning.

För mer info kontakta:

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33