Friends generalsekreterare talare i riksdagens webbinarium om psykisk hälsa

Maja Frankel talade vid ett webbinarium hos riksdagens nystartade nätverk för en bättre psykisk hälsa i samhället. Tillsammans med två representanter för barn- och elevhälsan gav hon en lägesbild, dels för året med pandemin men också kring frågan om mobbning i stort. Riksdagsledamöter från alla partier deltog.

3 december 2020

Malin Hagström, skolkurator i Norrtälje kommun, och Stefan Lemon, verksamhetschef för BUP Halland, bekräftade bilden som Maja Frankel gav om att främjande och förebyggande arbete är nyckeln till att bryta den negativa utvecklingen och få fler barn att må bättre.

– Att satsa resurser på trygghetsarbetet och vuxna i barnens närhet, stärker skyddsfaktorerna och förebygger kränkningar och mobbning, sa Maja Frankel.

Malin Hagström poängterade att det barn efterfrågar är mer tid med vuxna utanför lektionerna:- Barn saknar vuxna som har tid och ser dem, berättar hon. Det handlar om att bygga relationer, så att de vågar komma till dig. Barn kan inte lära sig nåt om de inte mår bra och känner sig trygga.

Maja Frankel var helt enig och sa att skolan har fått slagsida mot kunskapskrav och skolresultat.

– Skolan behöver kunna visa resultat och mätas även kring sitt trygghets- och värdegrundsarbete, inte bara på resultaten. Dessa hänger dessutom tätt ihop visar forskningen.

Stefan Lemons medskick till ledamöterna handlade om specialistvården:

– Rätt hjälp, till rätt barn, på rätt nivå. Satsa i tidigare led, så att barnen får hjälp närmare, i ett första led, och inte skickas vidare till BUP. Då används vården där den bäst behövs, sa han.

För mer info kontakta:

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33