Friends generalsekreterare i möte med Skolverkets generaldirektör

Den här veckan träffades Friends generalsekreterare Maja Frankel och Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör. Det var ett första möte  som kom att handla om mobbningsläget och gemensamma frågeställningar kring skolan och värdegrundsfrågor.

12 november 2020

Friends lyfte särskilt vikten av att lärare är rustade för arbetet de möter i skolan, inte bara med ämneskunskaper utan i det systematiska trygghetsarbetet och förebyggande arbetet mot mobbning, vilket Peter Fredriksson höll med om. Han lyfte fram skolans sammanhållna uppdrag och att det skett en förskjutning från det som han kallade värdegrundsarbetet.

– Skolan bygger samhället och samhället bygger också skolan, det vill säga den speglar det utanför. Vi behöver sträva efter att skapa en likvärdig skola för alla. Elevers kunskapsutveckling påverkas av vilka värderingar som finns på skolan och om man känner sig trygg och respekterad för den man är, säger Peter Fredriksson.

Maja Frankel var positiv efter mötet och såg flera samarbetsområden.

– Jag är mycket glad att Skolverket har en generaldirektör som förstår vikten av barns rättigheter och de förutsättningar de behöver för att må bra, utvecklas och lära. Här behöver vi jobba mer strategiskt och på bred front med ett större helhetstänkankande så som mobbningsforskningen visar. Vi på Friends möter många lärare som inte känner att de har verktyg att arbeta med det sociala relationerna i klassrummet eller stärka eleverna i den delen. De vet inte hur de ska förebygga diskriminering, mobbning och kränkningar. Det finns något bättre förutsättningar att hantera det som redan inträffat, men för det enskilda barnet kan det då redan vara för sent, säger Maja Frankel.

För mer info kontakta:

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33