Friends stödjer kampanjen Jag är rom!

Unga romers identitet ska stärkas genom förebilder. Länsstyrelsen Stockholm lanserar i samband med 50-årsjubileet av internationella romadagen kampanjen Jag är rom!

9 april 2021

Kampanjen vänder sig till dig som är ung och söker inspiration och förebilder, eller till dig som vill veta mer om minoriteten romer och om barns och nationella minoriteters rättigheter. Genom att lyfta fram personer med olika bakgrund och erfarenheter, vill vi bidra till att stärka barns och ungas identitet och framtidstro.

Agera alltid mot rasism

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan. Friends erbjuder flera insatser för att förebygga rasism och andra typer av diskriminering. Prova till exempel Skolan och rasismen – en gratis webbkurs som innehåller tips och metoder på hur du kan prata om rasism med barn.

Kampanjen Jag är rom! hittar du på webbplatsen jagärrom.se. Den har tagits fram av Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med en grupp unga romer och modersmålslärare och i samråd med Barnombudsmannen och Forum för levande historia. Webbplatsen kommer att finnas tillgänglig under år 2021 som en del av ett regeringsuppdrag.