Friends deltar i DN:s temanummer om skolan

Nadine Hultman från Friends Barn- och ungdomsråd berättar om sina erfarenheter och generalsekreterare Maja Frankel påpekar vikten av elevinflytande och skolans ansvar.

15 april 2021

Nadine Hultman, 17, utsattes för mobbning i fyra års tid. Till sist blev hon tvungen att byta skola för att undkomma hatet.

– Jag berättade om min utsatthet men de vuxna lyssnade aldrig, säger hon.

Läs Nadines berättelse

Mellan 2014 och 2018 ökade mobbningen bland 11-åriga flickor från sju till tio procent och från fyra till åtta procent bland pojkar. Maja Frankel säger att det finns flera olika faktorer som påverkar att mobbningen ökar.

– Vi lever i ett samhälle med ökad polarisering, utseendefixering, krav och press. Hur vi vuxna beter oss påverkar barnen. Det är för mycket fokus på elevresultat och åtgärder när mobbning redan har skett, för lite på värdegrund och trygghet, säger hon.

Läs artikeln