Frågor och svar om mobbning

Vad är mobbning?

På Friends brukar vi beskriva mobbning som systematiska kränkningar av ett barn. Ett barn kan bli utsatt för flera olika kränkningar, till exempel misshandel, uteslutning och elaka kommentarer. Mobbningsbegreppet synliggör att det finns ett mönster i de kränkningar som barnet utsätts för. Men att bara kalla en serie kränkningar för mobbning och inte se till varje enskild händelse innebär att vi bortser från de bakomliggande orsakerna till varför mobbning faktiskt uppstår, vilket i sin tur gör att arbetet med att förebygga och stoppa mobbning inte blir lika effektivt.

mamma, pappa och ett barn sitter vid ett bord och ritar.

Det börjar med oss vuxna!

Genom att vara positiva förebilder skapar vi ett samhälle för våra barn som främjar öppenhet och förståelse för olikheter.

Alla vuxna, oavsett om vi är föräldrar, arbetar med barn eller möter barn i andra sammanhang, måste ta ansvar för barns rätt att slippa mobbning.

Det är också viktigt att arbetet utgår från barnens egna upplevelser och erfarenheter. Deras inflytande och delaktighet är en förutsättning för att göra insatserna mer relevanta och effektiva.

Här är några frågor du kan ställa dig själv:

Hur beter jag mig på nätet? Tänk på hur du agerar i sociala medier. Hur kommenterar du? Vilka bilder lägger du upp?
Hur pratar jag om andra människor när mitt barn är med? Att prata negativt om någon som du har en konflikt med färgar av sig på människor i din närhet. Prata direkt med personen du är oense med istället.
Hur visar jag civilkurage? Att aktivt ta ställning i vardagen och säga ifrån när du ser och hör något som du tycker är fel kan stärka ditt barn att våga göra detsamma.

Behöver du stöd?

Friends rådgivning finns till för dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om rådgivningen

Stöd för barn och unga

Har du varit med om mobbning? Råkat ut för taskiga kommentarer, knuffar eller känt dig ensam och utanför? Eller har du själv varit taskig?

Om mobbning för dig som är ung

Stöd för vårdnadshavare

Hur har barnet det i förskolan, skolan och på fritiden? Vågar barnet säga ifrån och behandlar hen andra barn med respekt?

Om mobbning för dig som är vårdnadshavare

Stöd för skolpersonal

Övningar, kunskap och annat material som underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn- och elevgrupper.

Om mobbning för dig som arbetar med barn

Stöd för idrottsledare

Du som idrottsledare har en betydande roll i att skapa ett positivt klimat för alla i din grupp eller förening. Friends ger dig råd och stöd i hur du kan agera för att förebygga och stoppa mobbning.

Om mobbning för dig som är idrottsledare

Frågor och svar om kränkningar, mobbning och sexuella trakasserier

Det finns tyvärr inget enkelt svar. Varje fall är unikt och det är viktigt att se situationen utifrån olika perspektiv. Det kan handla om inblandade individer, gruppen, miljön i hemmet, klimatet och kulturen på skolan eller normer i samhället.

Normer är osynliga regler, idéer och förväntningar som skapas utifrån föreställningar om vad som är ”normalt” och vad som är avvikande. Normer avgör vem som har makt. Att följa normen belönas ofta med att inkluderas. Att avvika eller gå emot normen kan straffas genom alltifrån tystnad till våld. Normer finns överallt. De talar om för oss vad vi ska tycka, hur vi ska se ut och vara i olika sammanhang. För att förstå vad och varför mobbning sker så är det viktigt att försöka undersöka vad som ger status och makt och vilka normer som riskerar att leda till att någon utsätts. Därför är det viktigt att arbeta för att alla ska känna sig inkluderade och respekterade, då minskar risken för att någon utsätts för mobbning.

Psykisk mobbning: Utfrysning och subtila metoder som miner, gester, ignorering, undvikande, suckar och blickar.

Verbal mobbning: Elaka ord, skvaller, rykten, förtal och överdrifter.

Fysisk mobbning: Slag, sparkar, knuffar, sabotage och förföljelse.

Friends brukar beskriva en kränkning som att en person gör något mot någon annan så att den känner sig sårad, ledsen och mindre värd.

Nätmobbning innebär att någon utsätts för kränkningar av en eller flera personer vid upprepade tillfällen via sociala medier, sms eller mejl. Det kan röra sig om flera olika kränkningar, eller att en kränkande kommentar/bild/film delats eller spridits till många. Nätkränkningar kan ske både i skolan och på fritiden.

Sexuella trakasserier kan innebära att någon tafsar, smeker eller tar på någons kropp mot dennes vilja. Det kan också vara sexuella anspelningar, kommentarer, visslingar, rykten eller blickar som väcker obehag och en känsla av utsatthet.

När en elev känner sig kränkt är skolan skyldig att anmäla, utreda och vid behov vidta åtgärder. Alla som arbetar i skolan måste ingripa när de får kännedom om att en elev upplever sig kränkt.

Vad du gör och hur du säger ifrån beror på situationen. Om det är dina egna kompisar som snackar skit kanske du vågar säga ifrån själv men om du ser att någon blir slagen är det bättre att hämta en vuxen. Det viktigaste är att göra något. Den som har mod att ingripa har möjlighet att förändra en annan människas liv.

Friends webbkurser

Att göra en webbkurs är ett kul och enkelt sätt att lära sig något nytt eller fördjupa de kunskaper du redan har. Bra komplement och stöd till Friends övriga utbildningar.

Läs mer om våra webbkurser