Företagssamarbete

Bli företagsvän

Ett enkelt sätt att stödja Friends och visa ert samhällsengagemang!

Friends hjärtsymbol

innehåll i Friends paket för företagsvänner

Färdiga paket till fast pris

Som Friends företagsvän går ni in med en fast summa och får ett digitalt kommunikationspaket som hjälper er att berätta om ert engagemang för kunder, anställda och partners.

Åtagandet är på årsbasis och förnyas automatiskt så länge ni önskar. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller särskilda önskemål!

Företagsvän 10 000 kr

Diplom
Företagsvän-logga till er webbplats
E-postsignatur

Företagsvän 25 000 kr

Diplom
Företagsvän-logga till er webbplats
E-postsignatur
Bild till era sociala medier

Företagsvän 50 000 kr

Diplom
Företagsvän-logga till er webbplats
E-postsignatur
Bild till era sociala medier
Inlägg i Friends sociala medier där vi lyfter upp och länkar till företaget
Företagsnamn på friends.se

Välkommen som företagsvän!

Mejla era företags- och kontaktuppgifter samt önskemål om storlek på paket till oss så hör vi av oss till er!

karin.schutz@friends.se

Diagram som visar vad gåvorna går till. 80% Forskning, utbildning, information, råd och stöd, 16% Insamling, 4% Administration80 % av insamlade medel går till arbetet mot mobbning i form av utbildning, forskning, opinionsbildning, råd och stöd. 16% går till insamlingsarbete och marknadsföring och endast 4% går till ledning, planering och övrig administration.

Läs mer om hur Friends verksamhet finansieras

Giva Sverige verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Läs mer om hur vi säkrar ett tryggt givande

Logo för branschorganisationen Giva Sverige där Friends är medlemmar.

Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer som beviljats 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och att högst 25 procent utgörs av kostnader för insamling och administration. Svensk Insamlingskontroll beslutar om föreskrifter och är behjälpliga med råd och anvisningar för innehavare av 90-konto. Föreskrifter och anvisningar ska följas av alla organisationer som godkänts som 90-kontoinnehavare.

Läs mer om hur vi säkrar ett tryggt givande

Vi samarbetar med företag som:

  • Aktivt arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility) och långsiktig hållbarhet
  • Vill arbeta för barns och ungas rättigheter
  • Aktivt arbetar med en positiv utveckling av samhället
  • Aktivt arbetar med och visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhetssfär och det omgivande samhället
  • Har en positiv verksamhets- och produktimage
  • Tar ansvar för sina anställda
  • Följer FNs konvention om barnets rättigheter, FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs konventioner avseende barnarbete, anställdas hälsa, säkerhet, löner, förmåner, arbetstider, arbetsförhållande, diskriminering samt disciplinära åtgärder, i de länder företaget är verksamt.
mamma som har sin dotter på ryggen