Få koll på ditt barns rättigheter

Inget barn ska utstå mobbning och kränkningar, och det är allas vuxnas ansvar att se till att det inte händer och att barnens rättigheter tillgodoses. I den här filmen går vi igenom dina barns rättigheter och vad skola och idrottsföreningar har för ansvar när det gäller mobbning och kränkningar.

Friends-ambassadören Zeina Mourtada, känd från Zeinas kitchen, vill tillsammans med Friends tipsa och ge råd om hur du som förälder kan prata med ditt barn om mobbning.

Se fler filmer

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends

Film

Fem tips till föräldrar inför skolstarten

Tips på hur du som förälder kan stötta ditt barn inför en ny termin.

Film

Vi måste prata om nätet

Ta del av tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan med dina barn.

Film

Vi måste prata om idrott

Samtal om hur vi skapar ett bra socialt klimat inom idrotten som inkluderar och främjar lika rättigheter. Ta del av tips och metoder.