Få koll på ditt barns rättigheter

Inget barn ska utstå mobbning och kränkningar, och det är allas vuxnas ansvar att se till att det inte händer och att barnens rättigheter tillgodoses. I den här filmen går vi igenom dina barns rättigheter och vad skola och idrottsföreningar har för ansvar när det gäller mobbning och kränkningar.

Friends-ambassadören Zeina Mourtada, känd från Zeinas kitchen, vill tillsammans med Friends tipsa och ge råd om hur du som förälder kan prata med ditt barn om mobbning.

Se fler filmer

Film

Att vara förälder till ett barn med ADHD – Jenny

Hur känns det att vara förälder till ett barn med ADHD? Se filmen med Jenny, mamma till Lisa.

Film

Vad är mobbning?

Vad är mobbning och vad är en kränkning? Och vem avgör om det är mobbning?

Film

Ungas erfarenheter av ensamhet och utanförskap

Hur kan det kännas att vara ensam och utanför? I den här filmen delar Friends barn- och ungdomsråd med sig om sina erfarenheter av ofrivillig ensamhet och utanförskap.