Enskilt möte mellan jämställdhetsministern och Friends

På måndagen mötte Friends Märta Stenevi, jämställdhetsminister med barnrättsansvar, för första gången i ett enskilt möte. Det blev ett värdefullt samtal om mobbning och rasism, ofrivillig ensamhet och sexuella trakasserier.

4 maj 2021

Friends gav en lägesbild med utgångspunkten i att mobbningen i Sverige ökar och att vi halkat efter i internationella mätningar sedan en tid. Friendsrapporten, den årliga mätning som stiftelsen genomför, visar flera år i rad att etnicitet är den vanligaste orsaken bakom trakasserier i skolan. Märta Stenevi var mycket engagerad och hade frågor framför allt om sexuella trakasserier och rasismen i skolan. Hon fäste sig särskilt vid den beröringsskräck som Friends vittnar om finns kring frågan om rasistisk mobbning. Hon efterlyste Friends kunskap och medskick i frågan och hur vi ska kunna komma till rätta med att många vuxna har svårt att ta tag i problemet då de själva känner sig obekväma eller inte bottnar och är rädda att göra fel.

Maja Frankel, generalsekreterare, kunde bara bekräfta att det är ett stort problem och att det behövs ett kunskapslyft kring rasism mot barn för lärare och andra vuxna som arbetar med unga inom samhällets olika delar.

– Det kan inte ligga på den utsatte själv, det är alltid vuxnas ansvar att agera, sa Maja Frankel.

Patrick Konde, sakkunnig på Friends, tog upp behovet av att kartlägga rasism mot olika grupper noga, på samma sätt som antisemitismen i Malmö påvisats så förtjänstfullt i en ny rapport.

– Rasistiska trakasserier behandlas alltför ofta som isolerade händelser. Därför behöver vi få en adekvat bild av det stora problem som den strukturella rasismen utgör så att vi kan utgå ifrån den för att se var insatserna behövs mest.