Dan Olweus har avlidit

Med sorg har vi på Friends mottagit beskedet att Dan Olweus har avlidit vid 89 år ålder. Olweus var professor i psykologi, och en pionjär i att etablera mobbning som ett eget forskningsområde.

2 oktober 2020

Han genomförde den första vetenskapliga studien av mobbning i världen på 1970-talet, och har fortsatt i över 40 år med sin forskning. Olweus har också etablerat ett antimobbningsprogram som använts i skolor över hela världen, och hans definition av mobbningsbegreppet är alltjämt den mest citerade och använda. Dan Olweus livsgärning har bidragit till att tusen och åter tusen barn har fått en tryggare skola.

Olweus banbrytande arbete kan med rätta sägas ha öppnat dörren för alla som sedan dess studerat mobbning och har på så sätt skapat fundamentet för hur världen förstår mobbning idag. Utan honom hade vi inte varit där vi är idag gällande kunskapen om vad som orsakar mobbning samt hur den kan förebyggas och åtgärdas.

Även i slutet av sitt liv var Olweus aktiv i arbetet mot mobbning, och vi är glada över att han 2017 deltog som huvudtalare på Friends världskonferens World Anti-Bullying Forum i Stockholm.

Alla vi på Friends vill tacka för det Dan Olweus gjorde för forskningen, och inte minst för det han därmed gjorde för barnen.

Vila i frid.