Bli nationell partner

Skräddarsytt upplägg med möjlighet till branschexklusivitet.

Friends hjärtsymbol

En gemensam berättelse över tid

Som långsiktig nationell partner får ert företag fullständiga rättigheter till Friends varumärke och även möjlighet till branschexklusivitet.

Samarbetet skräddarsys utifrån era värderingar, tankar och affärsmässiga önskemål. Ni kan även välja att koppla ert engagemang till den del av vår verksamhet som känns viktigast och mest relevant för ert eget varumärke, till exempel Utbildning Skola, Utbildning Idrott eller Forskning & Utveckling.

Som nationell partner har ni en projektledare hos oss som ansvarar för den strategiska och långsiktiga utvecklingen av samarbetet och era gemensamma aktiviteter.

Intresserad av att bli nationell partner?

Kontakta Camilla Winberg, ansvarig för företagspartners.

Mejla till camilla.winberg@friends.se

Diagram som visar vad gåvorna går till. 80% Forskning, utbildning, information, råd och stöd, 16% Insamling, 4% Administration80 % av insamlade medel går till arbetet mot mobbning i form av utbildning, forskning, opinionsbildning, råd och stöd. 16% går till insamlingsarbete och marknadsföring och endast 4% går till ledning, planering och övrig administration.

Läs mer om hur Friends verksamhet finansieras

Giva Sverige verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Läs mer om hur vi säkrar ett tryggt givande

Logo för branschorganisationen Giva Sverige där Friends är medlemmar.

Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer som beviljats 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och att högst 25 procent utgörs av kostnader för insamling och administration. Svensk Insamlingskontroll beslutar om föreskrifter och är behjälpliga med råd och anvisningar för innehavare av 90-konto. Föreskrifter och anvisningar ska följas av alla organisationer som godkänts som 90-kontoinnehavare.

Läs mer om hur vi säkrar ett tryggt givande

Vi samarbetar med företag som:

  • Aktivt arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility) och långsiktig hållbarhet
  • Vill arbeta för barns och ungas rättigheter
  • Aktivt arbetar med en positiv utveckling av samhället
  • Aktivt arbetar med och visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhetssfär och det omgivande samhället
  • Har en positiv verksamhets- och produktimage
  • Tar ansvar för sina anställda
  • Följer FNs konvention om barnets rättigheter, FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs konventioner avseende barnarbete, anställdas hälsa, säkerhet, löner, förmåner, arbetstider, arbetsförhållande, diskriminering samt disciplinära åtgärder, i de länder företaget är verksamt.