Barn vittnar om rasism, diskriminering och utsatthet i rapport till regeringen

I en rapport till FN:s barnrättskommitté, som presenteras idag för regeringen, berättar barn om sina upplevelser av rasism, diskriminering, våld och utsatthet. Flera av barnen beskriver även hur de blivit svikna av samhället när de behövt stöd. Rapporten är framtagen av barn själva och innehåller rekommendationer för hur regeringen kan förbättra situationen för barn i utsatthet. 

1 juli 2022

– Det här kan vara den viktigaste alternativrapporten vi någonsin överlämnat – då huvuddelen är framtagen av barn och unga själva. Barn vittnar om våld, diskriminering, rasism och upplevelser av att inte bli tagna på allvar hos myndigheter. Jag ställer mig samma fråga som ett av barnen i rapporten: ”vad stoppar er från att göra skillnad?” säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

Just nu granskas Sverige av FN om hur väl Sverige lever upp till barnkonventionen. Tillsammans lämnar 31 barnrätts-organisationer, bland annat Friends, över en alternativrapport 1 juni till FN:s barnrättskommitté och till socialminister Lena Hallengren som underlag till granskningen.

Rapporten innehåller en analys av de mest angelägna barnrättsfrågorna i Sverige idag, genomförd av 31 organisationer som arbetar med barns rättigheter. Bland annat varnar organisationerna för att ojämlikhet, diskriminering och rasism ökar i Sverige.

Läs rapporten här

Jag hatar när vuxna säger ‘det du gick igenom gjorde dig stark, det gjorde dig klok’. Nej jag vill inte vara stark, klok eller street smart. Jag vill vara ett barn som inte behöver tänka över allt jag gör. Se på världen som om det vore en lek inte behöva oroa mig om vilken person ska lämna mig. Inte behöva oroa mig om vad ska hända.

Citat ur rapporten där ett barn berättar om upplevelser av familjehem