Arvsfonden bidrar med miljonstöd till Friends kamp mot mobbning

I projektet "SOS - Stöd Och Skydd mot mobbning" ska Friends undersöka vilken typ av stöd barn och unga vill ha kopplat till mobbning.

15 juni 2022

Projektet är treårigt och ska bland annat resultera i ett antal digitala stödinsatser som efterfrågas av målgruppen och utveckla en skräddarsydd KBT-behandling som ska finnas gratis inom Friends råd- och stödverksamhet.

– Vi är otroligt glada över att kunna utveckla Stöd och Skydd mot mobbning tack vare Arvsfonden. Särskilt med tanke på att Friends senaste undersökning ”Mobbningens förekomst” visar att 140 000 barn varit utsatta för mobbning under de senaste månaderna. Det finns oerhört många barn som lider av den utsatthet de varit med om och som behöver få ett professionellt stöd. Därför är det så meningsfullt att kunna utveckla vårt arbete till en helt ny nivå, säger Magnus Loftsson, forskningsledare på Friends.

Idag erbjuder flera aktörer inom civilsamhället råd och stöd till barn och unga i olika utsatta situationer, vilka fungerar som ett viktigt komplement till hjälpen från det offentliga. Dock finns det brister i samhällets nuvarande skydd, inte minst i de svåraste och mest utmanande mobbningsfallen.

– Projektet ”SOS – Stöd Och Skydd mot mobbning” är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn och unga. med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Hanne Konradsen, tf. enhetschef Arvsfonden.

För mer information kontakta:

Naod Abera
PR- och pressansvarig, Friends
070 725 54 33
naod.abera@friends.se

Mattias Axelsson
Pressansvarig
08-700 08 63
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se