Anlita Friends

Arbetsmaterial för skolan

Här finner ni konkreta arbetsmaterial som hjälper er i ert trygghetsarbete på skolan.

Uppdrag Trygghet

Vad?

Friends digitala verktyg för att göra övningar om trygghet i klassrummet. Vad definierar en trygg klass och hur upplever eleverna stämningen i klassen? Vilka platser på skolan upplevs som trygga eller otrygga? Med Uppdrag Trygghet kan ni göra värdegrundsövningar i klassrummet på ett nytt, smart och roligt sätt!

Hur?

Tillsammans gör ni uppdrag om trygghet. Eleverna får först anonymt svara på frågor om trygghet i klassen och ta ställning i olika situationer. Det samlade resultatet visas sedan för alla i klassen och utgör underlag för diskussion. Eleverna kan hela tiden bidra till diskussionen genom att göra anonyma inlägg via verktyget. På så sätt kan ni samla in och spara elevernas åsikter, problemformuleringar, idéer och förslag på lösningar.

Målgrupp

Passar årskurs 4–9.

Alfons vänskapslåda

innehållet i en alfonslåda som består av böcker, en cd samt arbetsmaterial

Vad?

Alfons vänskapslåda innehåller metodmaterial som kan användas som en del av trygghetsarbetet. Syftet är att främja en trygg skola för alla barn. Gemensamt för materialet i Alfons vänskapslåda är att det fokuserar på att stärka och utveckla barns empati, samt att få ta del av och bearbeta olika ämnen kopplade till vänskap.

Målgrupp

1–5 år och lågstadiet.

Köp Alfons vänskapslåda här