Anlita Friends

Arbetsmaterial för förskolan

Här finner ni konkreta arbetsmaterial som hjälper er i ert trygghetsarbete på förskolan.

innehållet i en alfonslåda som består av böcker, en cd samt arbetsmaterial

Alfons vänskapslåda

Vad?

Alfons vänskapslåda innehåller metodmaterial som kan användas som en del av trygghetsarbetet. Syftet är att främja en trygg förskola för alla barn. Gemensamt för materialet i Alfons vänskapslåda är att det fokuserar på att stärka och utveckla barns empati, samt att få ta del av och bearbeta olika ämnen kopplade till vänskap. Materialet är kopplat till förskolans uppdrag och värdegrund som det beskrivs i förskolans läroplan.

Målgrupp?

1–5 år och lågstadiet.

Köp Alfons vänskapslåda

boken en bra start som handlar om trygghetsarbete i förskolan

”En bra start – på resa mot en trygg förskola”

Vad?

Den här populära boken från Friends handlar om att skapa en trygg förskola där alla barn får och tar plats. Den riktar sig till pedagoger som vågar utmana sitt eget förhållningssätt och som tillsammans med sina kollegor vill utveckla förskoleverksamheten. Boken utgår från de verktyg som pedagoger har tillgång till i sin vardag, som planering av verksamheten, förskolans fysiska miljö, vuxnas förhållningssätt och barns lek.

Köp ”En bra start – på resa mot en trygg förskola”