Agera Alltid: en våg av civilkurage ska stoppa mobbning

Mobbning är ett mycket allvarligt samhällsproblem som fortsätter att öka i Sverige. För att bryta kurvan har Friends beviljats medel från Svenska Postkodlotteriet att under tre år arbeta med drömprojektet Agera Alltid.

16 mars 2021

Projektet består i att skapa kunskapsbanken Agera Alltid och uppmärksamma samt sprida den via kampanjen #whatwouldyoudo. Med hjälp av projektet vill Friends skapa en våg av civilkurage som ska stärka hela Sverige i arbetet mot mobbning. Nu ska kunskapen gratis finnas tillgänglig varje dag, dygnet runt för de som behöver hjälp att agera mot mobbning.

De flesta vill göra rätt, stå på den utsattes sida, men vet inte hur. Projektet ger barn, och vuxna med ansvar för barn både mod och verktyg att lämna sidolinjen och alltid agera för de barn som utsätts för kränkningar. Många små handlingar skapar tillsammans stor förändring.

På ett innovativt sätt tillgängliggör kunskapsbanken forskningsbaserad kunskap och verktyg som är sökbara både för målgrupper och specifika situationer. Friends ska åstadkomma detta bland annat genom att användarvänlig design och funktioner samt tillgängliggöra information på fler språk än svenska och på andra sätt än bara i text, för målgrupper som Friends idag inte når med vår kunskap.

– Målet är att väcka alla medmänniskors civilkurage. Men kanske viktigast av allt: Vi vill vi ta bort alla trösklar, sprida fungerande verktyg, dela kunskap – så ingen ska stå still och undra: Vad skulle jag kunna göra? säger Friends generalsekreterare Maja Frankel.

Varje år delas Postkodlotteriets överskott ut till de ideella organisationer som organisationen samarbetar med. Den absolut största delen av detta är icke öronmärkta pengar som kallas för basstöd. Men utöver basstödet finns Drömprojekten. Projektet #AgeraAlltid är ett 3-årigt projekt som tilldelas 6,1 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Svenska Postkodlotteriet varje år. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet förmedlat drygt elva miljarder kronor till ideella organisationers viktiga arbete.

– Psykisk ohälsa bland barn fortsätter att öka och kan få ödesdigra konsekvenser, säger Svenska Postkodlotteriets Managing Director Eva Struving. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi bidra till att bryta den kurvan.

För mer info kontakta:

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33