friendsrapporten-2015-sidbild

Friendsrapporten 2015

60 000 barn och unga är utsatta för mobbning. Det motsvarar 1-2 barn i varje klass.

I Friendsrapporten 2015 har 15 000 barn och unga i årskurs 3-9 svarat på frågor om mobbning i skolan. Rapporten visar bland annat att 8 procent är utsatta för mobbning, och i hälften av fallen har mobbningen pågått i flera månader eller längre.

Läs Friendsrapporten 2015