friendsrapporten-2016-sidbild

Friendsrapporten 2016

60 000 barn och unga är utsatta för mobbning. Det motsvarar 1-2 barn i varje klass.

Till Friendsrapporten 2016 har Friends för första gången undersökt situationen för de yngsta barnen i skolan, årskurserna F-3. Resultatet visar att fyra av tio känner sig otrygga någonstans på skolan. Dessutom är var fjärde elev i samma åldersgrupp rädd för att lämnas ensam på rasten.

Resultaten i korthet

  • 7,5 procent av eleverna i årskurs 3-9 har utsatts för mobbning det senaste året.
  • En femtedel av eleverna i årskurs 3-9 har blivit kränkta av en annan elev det senaste året.
  • Av de elever i årskurs 3-6 som har utsatts för kränkningar, uppger 19 procent att det har handlat om vilket land man kommer ifrån.
  • Av de elever i årskurs 6-9 som har utsatts för kränkningar, uppger 11 procent att det har handlat om deras etniska tillhörighet.
  • Både mobbning och kränkningar är vanligare på mellanstadiet än på högstadiet.

Läs Friendsrapporten 2016

Äldre rapporter
Friendsrapporten 2015
Friendsrapporten 2014