Förskola

Det förebyggande arbetet mot mobbning måste börja tidigt. Friends erbjuder utbildningar och verktyg direkt anpassade till förskolans verksamhet.

Friends ger verktyg och stöd

I det förebyggande arbetet mot mobbning krävs det kunskap, erfarenhet och engagemang. Friends hjälper er förskola att sätta igång och fördjupa ett aktivt och långsiktigt förebyggande arbete utifrån lagstiftningen. Vi engagerar, inspirerar, ger kunskap och redskap samt konkreta råd och tips kring hur ni kan utveckla ert likabehandlingsarbete.

Alfons vänskapslåda

Alfons vänskapslåda är ett metodmaterial till förskolornas trygghetsarbete och framtagen av Friends i samarbete med Bok-Makaren AB, som är rättighetsbolaget bakom Alfons Åberg. Innehållet fokuserar på att stärka och utveckla barns empati, samt att få ta del av och bearbeta olika ämnen kopplade till vänskap. Här kan du läsa mer om Alfons vänskapslåda.

Boka Friends Alfons vänskapslåda

Prisuppgifter förskolan

Ladda ner prislistan för förskolor som pdf

Förskolepaketet: analysera, förebygg och främja
Hela paketet: från 10 000 kr

Utbildningar som ingår: kartläggning och orsaksanalys, kartläggningspresentation för förskolechef, personalutbildning och vårdnadshavarutbildning. Det ingår även Friends metodbok ”En bra start – på resa mot en trygg förskola” samt Alfons vänskapslåda. Det kan max ingå 4 förskolor i ett paket.

Tillval till Förskolepaketet
Extra Föräldrautbildning: 6 600 kr
Extra deltagande förskola: 1 000 k

Alla utbildningar för förskolan kan även köpas separat:
Kartläggning/presentation: 6 600 kr
Personalutbildning: 8 000 kr
Föräldrautbildning: 6 600 kr

Friends metodbok ”En bra start – på resa mot en trygg förskola” samt Alfons vänskapslåda går att köpa på vår webbshop.

Om våra priser
Priserna gäller från och med 5 maj 2017 och tillsvidare. Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert.

Regler vid avbokning
Vid avbokning senare än 60 dagar innan bokad utbildningsdag debiteras kunden för motsvarande 50% av utbildningskostnaden. Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokad utbildning debiteras kunden för motsvarande 75% av utbildningskostnaden. Vid avbokning senare än 7 dagar före utbildningsdagen debiteras kunden för motsvarande 100% av utbildningskostnaden. Vid avbokning tidigare än 60 dagar innan den första inbokade utbildningsdagen sker avbokningen utan kostnad.

Förbehåll
Friends förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom, lågt antal deltagare eller annan anledning

Om våra utbildningar i förskolan

Ladda ner information om Friends utbildningar i förskolan som pdf

Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen samt förskolans läroplaner. Utbildningarna syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Innehållet i utbildningarna baseras på omfattande forskning om hur förskolan effektivt kan förhindra mobbning, men också på Friends mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete. Genom att utbilda hela förskolan i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering når ni tillsammans målet med en trygg och jämlik förskola.

Genom Friends förskolepaket stöttar vi er förskola att sätta igång och fördjupa ett aktivt och långsiktigt trygghetsarbete utifrån rådande lagstiftning. Tillsammans kartlägger, analyserar och tar vi fram åtgärder för ett förebyggande arbete. Allt för en trygg förskola för alla barn. Friends förskolepaket vänder sig till förskolor som vill ta ett helhetsgrepp om sitt trygghetsarbete och inkludera såväl personal som föräldrar.

Analysera

Kartläggningsenkät för förskolepersonal
Webbaserad enkät som är framtagen för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel och trygghet, förekomst av kränkningar och trakasserier och personalens upplevelse av likabehandlingsarbetet på förskolan. Enkäten har dessutom sin utgångspunkt i både skol- och diskrimineringslagen.

Kartläggningspresentation 1-1,5h
Vi går igenom förskolans kartläggningsresultat tillsammans med förskolechef och lägger utifrån det upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på förskolan.

Förebygg och främja

Personalutbildning 3h
Utbildningen vänder sig till all personal på förskolan. Vi går igenom rådande lagstiftning samt mekanismer bakom kränkningar, trakasserier och diskriminering. Tillsammans arbetar vi med att ta fram konkreta åtgärder utifrån förskolans kartläggningsresultat.

Vårdnadshavarutbildning 1,5h
Samtliga vårdnadshavare till barnen på förskolan erbjuds en föräldrautbildning. Vårdnadshavare ges möjlighet att diskutera sin egen, andra vårdnadshavares och förskolans roll i trygghetsarbetet. Vi diskuterar vikten av samverkan mellan hem och förskola och ger kunskap om lagstiftning, kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Arbetsmaterial

”En bra start – på resa mot en trygg förskola”
Boken handlar om hur man skapar en trygg förskola där alla får och tar plats. Arbetssätten i boken utgår från de verktyg som pedagoger har tillgång till i sin vardag, som planering av verksamheten, förskolans fysiska miljö, vuxnas förhållningssätt och barns lek. Fokus ligger inte på att förändra barnen, utan boken riktar sig till pedagoger som vill utmana sitt eget förhållningssätt och tillsammans med sina kollegor.

Alfons vänskapslåda
Alfons vänskapslåda är ett metodmaterial som kan användas som en del av trygghetsarbetet. Syftet är att främja en trygg förskola för alla barn. Gemensamt för materialet i Alfons vänskapslåda är att det fokuserar på att stärka och utveckla barns empati, samt att få ta del av och bearbeta olika ämnen kopplade till vänskap. Materialet är kopplat till förskolans uppdrag och värdegrund som det beskrivs i förskolans läroplan.

Pris

Från 10 000 kr exkl. moms

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close