Våra utbildningar

En trygg förskola för varje barn

Trygghetsarbetet kan aldrig börja för tidigt.

pedagog i förskolan sitter med två barn vid ett bord och klipper i papper

Vilka behov har din förskola?

Ju förr trygghetsarbetet kan påbörjas desto bättre för barnen.

Friends förskoleutbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen och förskolans läroplan. Innehållet baseras på akademisk forskning i kombination med Friends mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete.

Utbildningarna syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg som stödjer ert arbete med att förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde.

Genom att inkludera såväl barn och personal som vårdnadshavare i trygghetsarbetet når ni tillsammans målet med en trygg och jämlik förskola.

Följande ingår i Friends förskolepaket:

1. Kartläggning och analys

Enkät om trygghet och trivsel
Webbenkät som hjälper er att kartlägga trivsel och trygghet, förekomst av kränkningar samt personalens upplevelse av trygghetsarbetet på er förskola. Enkäten har sin utgångspunkt i skol- och diskrimineringslagen.

Kartläggningsträff 1 h
Tillsammans med er förskolechef går vi igenom resultatet från kartläggningen, identifierar fokusområden samt lägger upp en strategi och åtgärdsplan för ert fortsatta trygghetsarbete..

2. Utbildning och stöd

Personalutbildning – hela förskolans trygghetsarbete 3 h
Personalutbildningen vänder sig till all personal på er förskola. Vi varvar teori med praktiska övningar för att öka kunskapen och förståelsen för vad kränkningar är samt hur och varför de uppstår. I grupp, och utifrån tidigare kartläggning, kommer vi även fram till konkreta åtgärder och insatser för att skapa en tryggare förskola för alla barn.

Utbildning vårdnadshavare 1,5 h
Samtliga vårdnadshavare till barnen på er förskola bjuds in till en utbildning och diskussion kring förskolans och vårdnadshavares roll i trygghetsarbetet. Vi diskuterar vikten av samverkan mellan hem och förskola samt ger kunskap om lagstiftning, kränkningar, trakasserier och diskriminering.

3. Arbetsmaterial

”En bra start – på resa mot en trygg förskola”
Friends populära bok ”En bra start – på resa mot en trygg förskola” handlar om att skapa en trygg förskola där alla barn får och tar plats. Den riktar sig till pedagoger som vågar utmana sitt eget förhållningssätt och som tillsammans med sina kollegor vill utveckla förskoleverksamheten. Boken utgår från de verktyg som pedagoger har tillgång till i sin vardag, som planering av verksamheten, förskolans fysiska miljö, vuxnas förhållningssätt och barns lek.

Alfons vänskapslåda
Alfons vänskapslåda innehåller metodmaterial som kan användas som en del av trygghetsarbetet. Syftet är att främja en trygg förskola för alla barn. Gemensamt för materialet i Alfons vänskapslåda är att det fokuserar på att stärka och utveckla barns empati, samt att få ta del av och bearbeta olika ämnen kopplade till vänskap. Materialet är kopplat till förskolans uppdrag och värdegrund som det beskrivs i förskolans läroplan.

4. Uppföljande dialog

Uppföljning och stödsamtal
I uppföljande samtal över telefon eller online via t.ex. Skype ges ni möjlighet att kontinuerligt och utifrån era behov, diskutera hur trygghetsarbetet på förskolan går. Uppföljningen fokuserar på implementering, verksamhetsutveckling och rådgivning kring ert fortsatta trygghetsarbete.

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er förskola?
Mejla till: bokning@friends.se

Involvera barnen i trygghetsarbetet!

innehållet i en alfonslåda som består av böcker, en cd samt arbetsmaterial

Alfons vänskapslåda ingår i Friends förskolepaket men kan även köpas separat. Lådan innehåller metodmaterial som på ett lekfullt och pedagogiskt sätt inkluderar barnen i ert trygghetsarbete. Syftet är att främja en trygg förskola för alla barn.

Materialet fokuserar på att stärka och utveckla barns empati, samt att få ta del av och bearbeta olika ämnen kopplade till vänskap. Intentionen är att ge barnen möjlighet att reflektera över fenomen som är viktiga för dem samt att ge uttryck för sina tankar. Allt material utgår från förskolans läroplan.

Alfons vänskapslåda passar alla åldrar på förskolan, samt skolans tidigare år, med viss anpassning från pedagogerna. Lådan är framtagen av Friends i samarbete med Bok-Makaren AB, som är rättighetsbolaget bakom Alfons Åberg.

Vill du köpa Alfons vänskapslåda?
Köp den i vår webbshop

Välkommen med er intresseanmälan

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er förskola? Ange era kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.