Hur kan vi stärka er verksamhet?

Friends arbete tar sin utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap från akademisk forskning och mer än tjugo års praktiska erfarenheter. Alla insatser är utformade för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att trygghetsarbetet ska bli systematiskt, hållbart och långsiktigt.

en samling skolbarn sitter på golvet. de lyssnar på sin lärare

Hur går ett samarbete till?

Ett samarbete med Friends kan se ut på många olika sätt beroende på er verksamhets behov och unika situation. Samarbeten under längre tid ger större effekt. På så sätt kan vi säkerställa att trygghetsarbetet blir systematiskt och genomsyrar hela verksamheten. Men ni kan även anlita oss för enstaka utbildningar, workshops, föreläsningar och processledning. När ni anlitar oss gör vi tillsammans upp en plan för vilka insatser som passar just er verksamhet.

En grund för alla våra insatser är att vi kombinerar olika metoder och lärmiljöer, vilket brukar kallas blended learning. Det innebär att vi arbetar både digitalt och med fysiska möten för att få till så bra förutsättningar för lärandet som möjligt.

Kontakta oss så identifierar vi tillsammans vad som passar er! Mejla till bokning@friends.se om du vill veta mer.

Vårt erbjudande utgår från tre huvudområden

ikon: formulär
Kartläggning

En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla ert trygghetsarbete och välja insatser som utgår från behoven i just er verksamhet.

röd ikon med två huvuden
Utbildningsinsatser

Vi har ett stort utbud av seminarier och workshops i syfte att stärka ert trygghetsarbete. Vi erbjuder också upplägg för kollegialt lärande i vår digitala samarbetsportal.

ikon som symboliserar Friends rådgivning
Handledning och konsultation

Vi har mångårig erfarenhet av handledning och konsultation gällande trygghets- och likabehandlingsarbete och kan stötta er i både specifika situationer samt i organiseringen av ert systematiska trygghetsarbete.

Illustration: SkolhusSamarbete på huvudmannanivå

Friends erbjuder även insatser på huvudmannanivå. Vi stöttar er i arbete att skapa förutsättningar för det systematiska trygghetsarbetet på samtliga skolor inom exempelvis en kommun.

När vi samarbetar på huvudmannanivå kan vi utöver skolspecifika processer erbjuda mer övergripande insatser för huvudmannen.

Exempel på insatser

Rapport av kartläggningsresultatet
Vi kartlägger och sammanställer en huvudmannarapport så att ni kan få en överblick och göra en jämförelse av alla skolors trygghetsarbete.

Nätverksträffar
Vi hjälper till att ordna nätverksträffar för huvudmannens samtliga skolor. Nätverksträffarna är ett bra forum för skolans anställda att mötas i gemensamma utmaningar och diskutera eventuella behov, samt ett tillfälle för att utbyta erfarenheter.

Kontakta oss på bokning@friends.se så berättar vi mer!

Personalens upplevelser av samarbete med Friends

"Genom samarbetet med Friends utvecklar vi det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar med rätt satsningar utifrån elevernas upplevelse."

"Vi som har jobbat med Friends material ser att vi har blivit mer medvetna och attityden i klassen har förändrats."

"För vår del har det ge oss ett verktyg att se förändringar i den upplevda tryggheten på skolan och på så sätt har vi möjlighet att rikta våra insatser utifrån detta."

"Jag har få ett otroligt proffsigt bemötande från de två handledare som jag varit i kontakt med. Allt ifrån förberedande info, länkar och mail till genomgång och analys av resultat."

Citat från Friends kundnöjdhetsundersökning

46 miljarder kronor beräknas den mobbning som sker under ett år kosta samhället de kommande 30 åren.

Läs om mobbningens kostnader