Ge en gåva för barnens trygghet

Hej och tack för att du vill bidra! Friends finns där barn finns. Vårt arbete gör skillnad i klassrummen, på skolgården, på nätet och inom idrotten. Med ditt stöd kan vi utbilda fler, forska mer och jobba ännu hårdare för en värld där inte ett enda barn utsätts för mobbning!

Friends hjärtsymbol
Bild på Friends Hej-pins i gult och rött

Stöd oss genom att köpa produkter för en god sak

Besök webbshopen

Så tyckte personalen efter genomförd utbildning med Friends i skolan

Samarbetet har lett till en positiv förändring i klimatet på skolan

(Källa: kundnöjdhetsindex)

Samarbetet har bidragit till större kunskap om trygghets- och likabehandlingsfrågor

(Källa: kundnöjdhetsindex)

Samarbetet har bidragit till minskad förekomst av kränkningar och trakasserier

(Källa: kundnöjdhetsindex)

Ambassadör Mårten Nylén om att vara en bra förebild

“Ett hej eller ett leende kostar inget, men kan ibland betyda världen för någon som behöver det.”

Friends ambassadör Mårten Nylén som är tränare, hälsoutvecklare och föreläsare.

76% utbildning, forskning, opinionsbildning, råd och stöd. 20% insamling. 4% administration.76% av insamlade medel går till arbetet mot mobbning i form av utbildning, forskning, opinionsbildning, råd och stöd. 20% går till insamlingsarbete och marknadsföring och endast 4% går till ledning, planering och övrig administration.

Läs mer om hur Friends verksamhet finansieras

Giva Sverige verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Läs mer om hur vi säkrar ett tryggt givande

Logo för branschorganisationen Giva Sverige där Friends är medlemmar.

 

 

 

Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer som beviljats 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och att högst 25 procent utgörs av kostnader för insamling och administration. Svensk Insamlingskontroll beslutar om föreskrifter och är behjälpliga med råd och anvisningar för innehavare av 90-konto. Föreskrifter och anvisningar ska följas av alla organisationer som godkänts som 90-kontoinnehavare.

Läs mer om hur vi säkrar ett tryggt givande

Pappa med sin dotter på ryggen