Kunskapsbanken

Råd och stöd för föräldrar och närstående

Hör av dig till oss

Kontakta oss om du behöver råd och stöd eller om du vill ha tips på hur du kan prata med ditt barn.

Du kan kontakta oss via mejl, telefon, eller genom att fylla i kontaktformuläret nedan. Du kommer kunna ha fortsatt kontakt med oss via sms eller mejl. Vi svarar inom tre vardagar.

Vi svarar på dina frågor

Du som är förälder eller vårdnadshavare och har barn i förskola, skola eller i föreningslivet är välkommen att kontakta oss. Är du orolig för att ditt barn är utsatt eller utsätter andra? Eller kanske misstänker du att ett barn i din närhet far illa. Vi ger dig råd och stöd.

Processledare Anna-Carin Wettefors

Anna-Carin

Sakkunnig och utbildad socionom med många års erfarenhet av råd och stöd på Friends.

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends

Åsa

Sakkunnig med över 10 års erfarenhet av råd och stöd på Friends.

Ida mörk tittar i kameran och ler

Ida

Projektledare i Friends projekt ”SOS – stöd och skydd mot mobbning”. Har många års erfarenhet av att arbeta på polisen, med utredande samtal med barn.

Hanna Rohani

Hanna

Legitimerad psykolog med många års erfarenhet av att bedriva samtalsterapi med både barn och unga.

Här kan du få mer hjälp om barns rättigheter

Barn-och elevombudet är till för barn i förskolan, elever i skolan eller i gymnasieskolan och studeranden i vuxenutbildningen som blivit kränkta. Hit kan du som förälder vända dig för att få råd, stöd och hjälp om du upplever att skolan inte gör tillräckligt för att få slut på kränkningarna. Om förskolan eller skolan inte lyckas lösa ditt barns utsatthet kan du vända dig till BEO, som är en del av Skolinspektionen.

Läs mer på hos Beo

Diskrimineringsombudsmannen arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Om ditt barn har blivit utsatt för mobbning och kränkningar och det finns en koppling till en diskrimineringsgrund ska du anmäla det till DO.

Läs mer på do.se

Du kan kontakta idrottsombudsmannen för råd och vägledning. Vill du vara anonym finns även en visselblåsartjänst.

Läs mer hos Riksidrottsförbundet