Är du Friends nästa generalsekreterare?

Friends grundades 1997 av Sara Damber. Friends verkar för att skapa ett samhälle utan mobbning. Där varje barn känner sig älskat och respekterat. Där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest och går hemifrån med en klump i magen. Där självkänslan övervinner självhatet. Barnen behöver vårt stöd, och vi behöver ditt.

Friends jobbar tvärvetenskapligt, med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet. Tillsammans med svenska universitet och i vårt internationella nätverk driver vi forskningsprojekt relaterade till mobbning och diskriminering.

Utifrån nya kunskaper och insikter kan vi utveckla och uppdatera våra metoder, utbildningar och verktyg. Vi skapar även nätverk och mötesplatser där barn, föräldrar, lärare, forskare och praktiker samlas runt frågan om hur mobbning ska stoppas. Därutöver bedriver Friends ett strukturerat opinionsarbete för att informera och påverka myndigheter, politiker, beslutsfattare och den breda allmänheten. Tillsammans kan vi stoppa mobbning!

Vi startar upp rekryteringsprocessen i augusti, men vill du redan nu anmäla ditt intresse, kontakta Angela Rossi på HRM Affärsutveckling via angela.rossi@hrmab.se.

Till annonsen hos HRM Affärsutveckling