Kunskapsbanken

Barn- och ungdomsledare

Som barn- och ungdomsledare på exempelvis kollo, scouterna, fritidsgård, inom kyrkan eller annan fritidsaktivitet, har du en betydande roll i att skapa ett positivt och tryggt klimat för alla i din grupp. Här hittar du kunskap, övningar och material för att förebygga och minska kränkningar och mobbning, och skapa en trygg grupp.

Illustration: barn- och ungdomsledare

Övningar och material

Ta del av övningar och material för både ledare, barn och unga. Här hittar du bland annat gruppstärkande övningar, kartläggningsövningar och case att diskutera.

Till övningar och material

barn som leker

Ämnesområden

Kränkningar och mobbning kan ta sig uttryck på många olika sätt. Här hittar du kunskap och tips för att motverka olika typer av kränkningar och mobbning, samt viktiga områden att arbeta med för att skapa trygghet i gruppen.

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om råd och stöd

Friends kunskapsbank har möjliggjorts av Svenska Postkodlotteriet