Kunskapsbanken för barn och unga

Vad betyder HBTQ+?

Begreppet HBTQ+ är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Pluset läggs till för att visa att det finns fler identiteter och sexuella läggningar. Här går vi igenom vad olika ord kopplat till HBTQ+ betyder och vad homofobi och transfobi är.

Vad betyder HBTQ+?

HBTQ+ är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Pluset läggs till för att det finns fler identiteter och sexuella läggningar. Begreppet HBTQ+ handlar om identitet. Du har rätt att uttrycka din könsidentitet och sexuella läggning precis som du själv vill. Alla människor har en könsidentitet och sexuell läggning. En persons könsidentitet och sexuella läggning är inget som går att se på någons utseende eller kropp.

Vad betyder orden?

 • Könsidentitet är det kön som en person känner sig som, och vet att hen är.
 • Queer kan betyda olika saker. I förkortningen HBTQ+ brukar queer stå för identitet, att vara queer. Det innebär att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer.
 • Sexuell läggning betyder vem en person blir kär i eller attraherad av.
 • Transperson sammanfattar många olika identiteter. Att på något sätt känna att allt hos en själv inte stämmer överens med andras förväntningar om kön, kan kallas för transperson. Att någon identifierar sig som transperson säger inget om dennes sexuella läggning. Trans betyder ”överskrida” eller ”gå över”. Som transperson kan du ha bröst, men inte vara tjej. Du kan vara kille men gilla typiska tjejkläder.

Vad är homofobi och transfobi?

Homofobi betyder att en person tycker det är fel att vara homo- eller bisexuell. Det kan innebära att personen säger taskiga och kränkande ord till någon som är homo- eller bisexuell. Ordet homofobi finns för att visa att det inte är homosexuella och bisexuella som gör fel, utan det är personen som tycker illa om homosexuella som är okunnig eller fördomsfull.

Transfobi handlar om att personer tycker det är fel att vara transperson. De tycker alltså att det är fel att se ut på ett annat sätt än så som en tjej eller kille enligt dem ”borde” se ut. Transfobi kan också vara att någon tycker att det bara finns två kön (tjejer och killar) och att ingen kan känna sig som ”varken eller”, ”mitt emellan” eller ”både och”.

Vad av detta är exempel på homofobi eller transfobi?

Markera alla svar du tror är homofobi eller transfobi.

 • Någon använder ordet hen om morgondagens vikarie som vi inte vet könet på

 • Någon använder ordet ”bög” som något dåligt eller som ett skällsord

 • Någon säger att det bara finns två kön: tjej och kille

Alla exempel på homofobi eller transfobi är markerade med en grön bock.

Alla exempel på homofobi eller transfobi är markerade med en grön bock.

Fler exempel på homofobi eller transfobi

Här är några fler exempel på hur du kan bli utsatt för mobbning kopplat till sexuell läggning och könsidentitet. Om detta eller liknande saker händer dig är det viktigt att du berättar om det för en vuxen.

 • Du har förklarat att du vill bli kallad för hen, ändå vägrar människor runtomkring dig att kalla dig för hen.
 • Du får ofta frågan om du är kille eller tjej.
 • Du upptäcker att någon har smygfotat dig i omklädningsrummet och lagt upp bilden på på Instagram. Under bilden har någon skrivit kränkande kommentarer om din sexuella läggning.

Vem avgör om det är homofobi och transfobi?

Det är du som bestämmer vad som är okej eller inte. Ingen har rätt att uttrycka sig homofobiskt eller transfobiskt mot dig. Det är aldrig ditt fel om du blir utsatt. Det är alltid den som utsätter dig som gör fel.

Är homo- och transfobi olagligt?

I Sverige ska alla ha lika rättigheter och möjligheter oavsett vem du blir kär i eller vilket kön du känner dig som. Enligt barnkonventionen, som är svensk lag, får inget barn diskrimineras eller utsättas för våld eller trakasserier. Även diskrimineringslagen säger att inget barn får utsättas för trakasserier eller diskriminering.

Vad betyder orden?

 • Diskriminering är när en elev behandlas sämre eller missgynnas av skolan som institution och det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
 • Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
 • Diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.