Anlita Friends

Insatser för skolan

Friends ger er kunskap, råd och verktyg som underlättar arbetet med att skapa en trygg skola för varje barn. Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era behov. Mejla oss för att boka ett kostnadsfritt möte.

ikon: penna linjal sudd

على الجانب

Möte mellan två Friendsutbildare

Kartläggning

En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla er verksamhet. Med våra kartläggningsprocesser får ni en bra grund för ert fortsatta systematiska trygghetsarbete.

möte mellan två personer som båda sitter med datorer

Kollegialt lärande

En modell för att lärare med stöd av varandra ska få ökad kunskap och utveckla trygghetsarbetet på skolan. Ni får både enskilt och kollektivt reflektera kring undervisningen och det som sker i klassrummet, testa nya metoder och sedan följa upp och utvärdera hur det gick.

barn sitter vid sina bänkar i ett klassrum och räcker upp handen.

Utbildningsinsatser

Friends har ett stort utbud av seminarier och workshops i syfte att stärka ert trygghetsarbete. Dessa kan bokas separat, men de kan också sättas ihop till kortare eller längre samarbeten och kombineras med kartläggning och konsultation.

Friends expertis utgörs av frågor om mobbning, diskriminering och kränkande behandling bland barn och unga. Vi arbetar utifrån ett kunskapsfält som sträcker sig över praktiska frågor i skolans vardag till specifika ämnesområden såsom exempelvis normkritisk pedagogik, värdegrund, ofrivillig ensamhet och diskrimineringsgrunderna.

Seminarier för personal

I Friends seminarier blandar vi föreläsning med interaktiva delar för reflektion och diskussion – perfekt kompetensutveckling för personalen.

Workshop för personal

Friends handleder lärare och fritidspedagoger i olika typer av värdegrundsövningar.

Workshop för elever och personal

Seminarier för vårdnadshavare

 Som vårdnadshavare är du en viktig del av skolans trygghetsarbete. Seminarierna riktas till dig med barn i förskolan, grundskolan eller gymnasiet.

En utbildare från Friends samtalar med en kvinna om mobbning.

Handledning och konsultation

Friends har mångårig erfarenhet av handledning och konsultation till skolan gällande trygghets- och likabehandlingsarbete. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning på telefon eller mejl, men ibland är behovet större än så. Det kan handla om en situation i skolan där fler personer behöver delta i en gemensam konsultation med Friends. Vi kan också bistå er i organiseringen av ert systematiska trygghetsarbete.

friends utbildare håller en föreläsning

Inspirationsföreläsningar

Tankeväckande och utvecklande föreläsningar som hjälper er att komma igång med trygghetsarbetet.

Uppslagen bok

Arbetsmaterial

Vi erbjuder arbetsmaterial i syfte att stärka trygghetsarbetet i skolan och skapa en miljö där alla barn vågar ta plats och känner sig sedda.

Vill du veta mer?

Våra sakkunniga hjälper er gärna att komma fram till vilka insatser som passar just er skola. Skicka ett mejl så berättar vi mer.

bokning@friends.se