Ge en gåva till Friends

Bli månadsgivare

Som månadsgivare gör du en investering av omtanke som hjälper oss att skapa en värld fri från mobbning, kränkningar och ensamhet.

En riktigt bra månadspeng!

Som månadsgivare ger du Friends de bästa förutsättningarna att arbeta långsiktigt för hållbara förändringar i barns liv. Det är inte bindande och du kan när som helst ändra ditt månadsbelopp, pausa eller avsluta ditt givande.

Tack för att du vill göra extra stor skillnad varje dag!

Vid frågor om gåvor vänligen kontakta givarservice@friends.se.

Så använder vi din gåva

ikon som symboliserar Friends utbildningar
Utbildning

Vi utbildar och utbyter kunskap och erfarenheter med skolor, förskolor, idrottsföreningar, företag och föräldrar i hela Sverige.

ikon som symboliserar Friends rådgivning
Råd och stöd

Vi ger råd, stöd och vägledning till barn och unga, skolpersonal, vårdnadshavare, idrottsledare och andra vuxna runt barn som upplever otrygghet och utsatthet.

ikon: megafon som symboliserar Friends opinionsarbete
Opinion

Vi driver mobbningsfrågan, belyser problemen, tar debatten och kämpar för barns rättigheter.

ikon som symboliserar Friends forskningsarbete
Forskning

Vi bedriver forskning för att få nya insikter och relevanta underlag till våra utbildningar, metoder och processer.