Kontakta oss

Friends styrelse

Friends styrelse ansvarar för den strategiska ledningen av stiftelsen och arbetar helt ideellt, det vill säga utan någon form av ersättning. Mejla info@friends.se för att komma i kontakt med någon i styrelsen.

Sara Damber är verksamhetschef för Stenbecks Stiftelse och en av Sveriges mest framstående sociala entreprenörer.

Ett genomgående tema i Saras liv är kampen för ett modigare och mänskligare samhälle – ett samhälle där barn och unga blir respekterade och lyssnade på. Sara har grundat och lett ett flertal olika rörelser och verksamheter för barns och ungas rättigheter. Däribland organisationerna Child10, Youth 2030 och Friends. Hon startade Friends som 17-åring och idag är det den största organisationen i sitt slag i Skandinavien.

Tillsammans med Kinneviksgruppen har Sara även startat Reach for Change, en stiftelse som stöttar andra sociala entreprenörer som liksom Sara brinner för en bättre värld för barn och unga.

Sara är även en erfaren ledare, mor till två döttrar och författare.

Varför valde du att engagera dig som ledamot i just Friends styrelse?

– Som grundare kommer jag nog alltid vilja vara engagerad och värna om verksamheten. Friends är en del av mitt liv och dess värderingar en del av mina. Ingen ska behöva uppleva det jag gick igenom under min skoltid. Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen. Mitt livskall är att en röst gör skillnad och att vi alla måste gå emot våra egna rädslor och stå upp för det vi tror på. Vi ska vara modiga i alla lägen. Och vi vuxna måste alltid utgå från barnets perspektiv och upplevelser. Detta vill jag fortsätta driva genom min roll som ordförande.

Vad vill just du bidra med i styrelsearbetet utifrån din bakgrund och kompetens?

– Jag är en social entreprenör som startat och driver flera organisationer. Sitter i ett antal styrelser och arbetar med att stödja ledare i sitt arbete. Jag har ägnat hela mitt liv åt att driva samhällsförändring sedan tidiga tonår. Dessa erfarenheter tar jag med mig in i arbetet med Friends fortsatta resa.

Afsaneh Ghatan Bauer är advokat och har sedan 1997 drivit Ghatan Bauer Advokatbyrå AB. Hon arbetar med affärsjuridik med inriktning på framförallt avtalsrätt, bolagsrätt och immaterialrätt. Hon är även styrelseledamot i företag och har varit ordförande i Stiftelsen Trygga Barnen.

Varför valde du att engagera dig som ledamot i just Friends styrelse?

– Jag brinner för att barns rättigheter i samhället ska respekteras och har under många år ideellt verkat för att detta ska beaktas i skolans värld. Som mor till fyra barn och genom mitt engagemang i föräldraföreningar har jag fått en stor inblick i skolans värld. Mobbning och utanförskap är ett stort problem som vi inte kan blunda för utan vi måste alla hjälpas åt för att stävja det. Första gången jag kom i kontakt med Friends var 2001. Jag har därefter följt organisationen på nära håll och anser att vårt arbete är oerhört viktigt för att skapa förändring i samhället då det gäller mobbning och utanförskap.

Vad vill just du bidra med i styrelsearbetet utifrån din bakgrund och kompetens?

– Jag vill självfallet bidra med min juridiska kompetens, men även med den strategiska kunskap jag har för att fortsatt utveckla Friends till att vara den organisation i Sverige som genom sitt kunnande och sina insatser bidrar till att ingen skall känna sig utanför. Jag vill bidra till att fler skolor, enskilda personer och samhället i stort får del av den kunskap som Friends har.

Helena Anderberg är Managing director på HRM Affärsutveckling AB. Hon har lång erfarenhet som ledare och konsult i uppstartsbolag och tillväxtbolag med fokus på försäljning, partnerskap och organisationsutveckling. Helena har en bakgrund som vd i entreprenörs ledda bolag som fokuserat på att utveckla organisationer, individer och affärer.

Varför valde du att engagera dig som ledamot i just Friends styrelse?

– Jag har varit engagerad i Friends sedan 2008 eftersom jag brinner för organisationens otroligt viktiga uppdrag, att stoppa mobbning! Alla barn har rätt att gå till skolan, jobbet eller sportaktivitet utan en klump i magen. Att få en chans att vara del av Friends styrelse och aktivt arbeta för ett snällare och mer inkluderade samhälle känns mycket värdefullt för mig då Friends grundvärderingar stämmer väl överens med mina egna värderingar.

Vad vill just du bidra med i styrelsearbetet utifrån din bakgrund och kompetens?

– Jag vill gärna bidra med mitt nätverk av olika intressenter som aktivt kan bidra till Friends arbete via finansiering, partnerskap och kunskap. Jag har arbetat med ledarskap och organisationsutveckling i större delar av mitt liv och hoppas att jag även kan bidra inom dessa områden.

Jacob Flärdh är ordförande på Stilftelsen ChildX som arbetar mot människohandel av barn. Han är även ordförande för Youth2030 samt Plattformen Civila Sverige mot människohandel. Jacob arbetade tidigare på Friends i elva år som bland annat forskningschef och internationell chef. Jacob har huvudsakligen arbetat med utveckling av arbetssätt, metoder och effekt i Friends arbete.

Varför valde du att engagera dig som ledamot i just Friends styrelse?

– Det var verkligen svårt att lämna Friends efter 11 år som anställd. Friends är och kommer alltid vara en stor del av mitt liv. Jag är övertygad om att det går att stoppa mobbning, bara vi gör rätt saker och gör det som ett enat samhälle tillsammans. Att få äran att fortsätta engagera mig och bidra till Friends arbete som styrelseledamot är ett stort privilegium. Friends arbete har aldrig varit viktigare än nu, när mänskliga rättigheter och lika värde utmanas, såväl i Sverige som globalt.

Vad vill just du bidra med i styrelsearbetet utifrån din bakgrund och kompetens?

– Jag hoppas kunna bidra med kunskaper i sakfrågan och förståelse för den omvärld som Friends arbetar i. Som ideell organisation har vi ett enormt ansvar att se till att insamlade medel används på bästa sätt och jag hoppas också kunna bidra i arbetet för att se till att Friends gör största möjliga skillnad för varje insamlad krona.

Louise Wileen Bjarke är journalist i botten och är chef för externa relationer på ICA Gruppen. Hon har tidigare bland annat arbetat som stabschef på UD och presschef på Naturskyddsföreningen. 1993 – 2010 jobbade Louise på SVT, de sista tio åren som redaktör för Aktuellt.

Vad vill just du bidra med i styrelsearbetet utifrån din bakgrund och kompetens?

– Alla kan relatera till känslan av att vara bortvald. Jag engagerade mig i Friends eftersom jag vill jobba för att inget barn utsätts för mobbning,

Varför valde du att engagera dig som ledamot i just Friends styrelse?

– Jag vill bidra till att allt fler får upp ögonen för mobbningens förödande konsekvenser och också inser att det går att göra något åt problemet genom att anlita den samlade kompetens som finns på Friends.

Abel Abraham är CSR-ansvarig hos Hammarby Fotboll. Han står bakom ”Samhällsmatchen”, som är samlingsnamnet på Hammarby Fotbolls insatser i samhället. Abel brinner för ungdomar och världens nätverk inom idrotten, skola och fritid.

Varför valde du att engagera dig som ledamot i just Friends styrelse?

– Jag valde att engagera mig i styrelsen eftersom jag upplever att Friends arbete är oerhört viktigt för hela samhällsutvecklingen. Dessutom delar jag visionen om att alla barn ska känna sig älskade och respekterade. Det finns en enorm kraft i Friends arbete och det arbetet vill jag vara en del av.

Vad vill just du bidra med i styrelsearbetet utifrån din bakgrund och kompetens?

– Jag vill bidra med min kompetens och erfarenhet. Dels min akademiska bakgrund kopplat till samhällsfrågor och beteendekunskap, men även min erfarenhet som yrkesman. Jag har bland annat arbetat på skola, som fritidsledare, ungdomsledare, fotbollstränare och ansvarig för diverse killgrupper. Utöver detta tror jag att jag med min kompetens och erfarenhet inom idrottsrörelsen och föreningslivet har mycket att bidra med i Friends fortsatta arbete. Idrottsrörelsen är en enorm samhällskraft och möjliggörare när det kommer till att samla människor och involvera dem i ett positivt sammanhang där de mår bra och växer.

Jacob Stedman är en tech-entreprenör som var med och populariserade e-handel i Sverige på 90-talet. Han är ekonom i grunden, och har också en fil kand i internationella relationer med inriktning mot freds- och konfliktvetenskap. Jacob har bland annat varit vice vd och t.f. vd på Reach for Change. Idag är han vd för Leadcold (Blykalla). Jacob sitter också i styrelsen för IKEA Foundations stiftelse Better Shelter.

Varför valde du att engagera dig som ledamot i just Friends styrelse?

– Jag har brunnit för att skapa en värld utan mobbning sedan jag själv var barn. Och att agera för att skapa tryggare barn har blivit än viktigare för mig sedan jag själv blev förälder. Jag bedömer att Friends är i en unik position att driva det arbetet, och ser det därför som en förmån att kunna engagera mig i Friends styrelse.

Vad vill just du bidra med i styrelsearbetet utifrån din bakgrund och kompetens?

– Min erfarenhet av att bygga och leda ideella organisationer samt utveckla och hantera digitala tjänster och kanaler. Jag hoppas också att min intuitiva misstänksamhet mot konsensus kan vara hjälpsam i styrelsearbetet, för att se till att styrelsen utmanas i sina positioner där det behövs.

 

Friends ledningsgrupp

Ledningsgruppen svarar för den operativa ledningen av Friends.

Läs mer om ledningsgruppen