Stadium Sports Camp

Stadium Sports Camp är Sveriges största sport- och upplevelseläger som riktar sig till barn och ungdomar mellan 11-14 år. Varje år deltar ca 8000 barn. Sedan 2004 är Friends med och skapar en trygg och positiv miljö på campen. 

Sommarens häftigaste vecka!

Friends arbetar med att utbilda och stötta vuxna i att förebygga och stoppa mobbning. Målet är att vuxna ska ha kunskap och handlingskraft att kunna ta ansvar för barn och ungdomars välmående och utveckling. Under Stadium Sports Camp är vi med på plats och utbildar alla som på något vis jobbar på campen. Allt från ledare och projektledning till ungdomar som jobbar med logi eller matbespisning. Det är för att alla ska vara med och bidra till att deltagarna mår så bra som möjligt på campen och att de vuxna ska kunna jobba mer aktivt för trygghet och gemenskap.

 

bild på Maria Persson som är processledare på Friends

Maria Persson – Friends utbildare under Stadium Sports Camp:

“Att vara ledare är att vara en förebild”

Ledarna har en väldigt viktig roll. Barnen gör många gånger som ledaren och därför måste de tänka igenom hur de agerar och vad de säger. När vi utbildar ledare ligger fokuset på att stärka dem i sin roll och ge dem verktyg för att skapa en trygg och positiv miljö. Vi får dem att reflektera över sitt ledarskap och lär dem vad de ska göra om de får kännedom om att någon blivit utsatt för kränkningar.

Idrotten ska vara en plats där barn trivs och vågar utvecklas.