Anlita Friends

Företagsutbildningar

Föreläsningar och workshops för företag och organisationer.

ikon: väska

En utbildare från Friends samtalar med en kvinna om mobbning.

Inkluderande arbetsklimat – en framgångsfaktor!

Det är inte bara skolor som behöver lära sig mer om kränkningar och hur man tillsammans skapar en schysst arbetsplats. Varje dag mobbas över 100 000 vuxna på arbetsplatser runt om i Sverige. För många mynnar det ut i depression eller långtidssjukskrivning*, vilket blir kostsamt även för företaget. Forskning visar att ett rättvist, inkluderande arbetsklimat är en av de viktigaste friskfaktorerna. Det är också grunden till att medarbetare ska trivas och kunna prestera. Vilket i sin tur är lönsamt för företaget.

I enlighet med diskrimineringslagen ska varje arbetsgivare arbeta aktivt och förebyggande mot all form av diskriminering och vi på Friends hjälper er gärna! Vi har över 20 års erfarenhet av att jobba mot mobbning och diskriminering. Utifrån våra kunskaper och erfarenheter har vi utarbetat ett företagsanpassat utbud av inspirationsföreläsningar och workshops i syfte att förebygga, identifiera och hantera arbetsklimat och diskriminering på arbetsplatser.
* Källa: Kollega/Novus 2018

Vill du veta mer?

Våra sakkunniga vägleder er att hitta rätt i vårt utbud.

Mejla till: bokning@friends.se

en processledare på friends håller en föreläsning

Inspirationsföreläsningar och workshops med Friends

Vi erbjuder ett antal föreläsningar och workshops för att hjälpa er i processen att utveckla och skapa en inkluderande arbetsmiljö.

Hej:et – vikten av mikrohandlingar

Inspirerande föreläsning om hur ett litet Hej kan göra stor skillnad, och hur vi arbetar förebyggande för att minska mobbningen i samhället.

Mobbningens kostnader – hur når vi Sveriges viktigaste sociala hållbarhetsmål?

Ett seminarium som ger dig större kompetens att handla rätt i sociala engagemang och CSR-frågor samt kunskap kring hur man når effekt.

Schysst arbetsplats – grunden för en bra företagskultur

En interaktiv dialog om hur ni kan skapa en bra och inkluderande arbetsplats där alla känner sig sedda och delaktiga.

Nu och framåt – Kartläggning och nulägesanalys

Med vårt kartläggningsverktyg får ni en tydlig och väl underbyggd analys av trivsel, trygghet och förekomsten av diskriminering och kränkande särbehandling.

mamma kramar sitt barn

Workshops om föräldraskap och den vuxnes viktiga roll

Friends erbjuder workshops för den som vill utvecklas och stärkas i sin vuxenroll. Alla våra workshops varvar utbildning med diskussioner och praktiska övningar som bygger på Friends mångåriga erfarenheter, kunskaper och forskning.

Tryggare skolmiljö

Vi ger dig kunskap om hur du som vuxen ska agera om mitt barn befinner sig i en miljö där mobbning existerar.

Schysstare på nätet

Vi hjälper sig hitta ett fungerande förhållningssätt till ungas nätanvändande och ger konkreta verktyg för hur du som vårdnadshavare blir en vuxen som barnet vill vända sig till om något händer. 

Normer och sexuella trakasserier

Med avstamp i #metoo reder vi ut hur sexuella trakasserier kan ta sig uttryck i skolan och hur vuxna kan främja tryggare miljöer för våra barn.

Rasism och mobbning i skolan

Med denna workshop vill vi inspirera till samtal om rasism. Vi lär oss känna igen rasistiska strukturer i samhället och skolan samt att särskilja ”rasism” från ”rasisten”.

Friends ambassadör Frida Boisen

Bli inspirerad med Friends och våra ambassadörer

Tankeväckande och utvecklande föreläsningar med våra engagerade ambassadörer och Friends erfarna sakkunniga.

Mårten Nylén och Friends

Att må bra ska vara enkelt men varför tycker vi så ofta att det är så svårt? En föreläsning där supercoachen Mårten Nylén delar med sig av sina bästa tips.

Frida och Friends

Årets branschpersonlighet Frida Boisen ger en personlig och inspirerande föreläsning om snällhet, näthat och att vara schysst på nätet.

Gör din röst hörd – med Goran, Felicia och Friends

Stå-upp komikern Goran Asaad och den sociala entreprenören Felicia Margineanu berättar personligt och fängslande om sina egna erfarenheter av utanförskap, mobbning och strävan efter att hitta sin röst.

Friends företagsutbildning Schysst arbetsplats överträffade alla våra förväntningar! Den belyser ett otroligt viktigt ämne och skapar insikter kring hur vanligt förekommande vuxenmobbning är, vilket ger deltagarna en tankeställare och mycket att reflektera över. Du utmanas att ifrågasätta invanda beteenden och ditt eget ansvar. Som en del i det aktiva arbetet för att förbygga diskriminering och främja en bra företagskultur kan jag varmt rekommendera Friends.

Emma Lindberg
HR Director, Stockholm Live

en flicka på en lekplats serglad ut och sträcker upp armarna i luften.

Engagera er tillsammans med oss ta ett aktivt hållbarhetsansvar för barnens trygghet.

Så kan ert företag göra skillnad

Vill du veta mer?

Våra sakkunniga vägleder er att hitta rätt i vårt utbud.

Mejla till bokning@friends.se