Vem ansvarar för att arbetsplatsen är trygg och fri från kränkningar och mobbning?

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala.

14 juli 2021

Varje arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med delaktighet från medarbetare och skyddsombud samt arbeta löpande med aktiva åtgärder i syfte att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet med aktiva åtgärder går ut på att löpande under året undersöka den egna verksamheten, bedöma risker, åtgärda risker och kontrollera att åtgärderna får önskad effekt.

Tillbaka till frågor och svar för företag