Varför finns mobbning?

Det finns tyvärr inget enkelt svar på frågan. Varje fall är unikt och det är viktigt att se situationen utifrån olika perspektiv.

20 april 2021

Det kan handla om inblandade individer, gruppen, miljön i hemmet, klimatet och kulturen på skolan/förskolan eller normer i samhället. Men i grund och botten handlar mobbning om relationer och maktobalanser i relationer, oavsett i vilket forum eller i vilken kontext mobbningen sker.

För att förstå varför mobbning sker så är det viktigt att undersöka vad som ger status och makt samt vilka normer som riskerar att leda till att någon utsätts. Därför är det viktigt att arbeta för att alla ska känna sig inkluderade och respekterade, då minskar risken för att någon utsätts för mobbning.

Frågor och svar för skolpersonal

Frågor och svar för förskolepersonal