Varför finns mobbning?

Det finns inget enkelt svar på varför mobbing finns. Det finns många olika saker som påverkar trygghet, trivsel och delaktighet i en klass, skola eller förening.

juni 11, 2021

Några exempel är:

  • vad som händer i skolan
  • skolans ordningsregler
  • skolan eller föreningens prioritering av arbetet mot mobbning
  • vad som händer på träningen, i hemmet samt i samhället och världen i stort.

Tillbaka till kunskap och stöd för barn och unga