Varför är det viktigt att alltid agera vid kränkningar?

Om vi inte agerar vid kränkningar kan det tolkas som att beteendet är okej och att det indirekt är ett accepterat beteende.

5 maj 2021

Detta bidrar till ett klimat där kränkningar normaliseras både för den som utsätts och för den som utsätter. Vi skapar då en exkluderande och negativ kultur på arbetsplatsen som missgynnar individer samt sänker trivsel och produktivitet. Därför måste vi alltid agera på kränkningar.  

Tillbaka till frågor och svar för företag