Arbetsmaterial till Friends snabbkurs för vuxna

Det här materialet har vi på Friends tagit fram för att arbeta vidare med efter den digitala snabbkursen för vårdnadshavare. Vår tanke är att frågeställningarna kan fungera som utgångspunkter för konstruktiva samtal mellan skola och hem kring barns och ungas trygghet.

Det finns förstås flera sätt på vilka ni kan använda frågeställningarna. Till exempel kan ni på skolan ge vårdnadshavarna i uppgift att göra kursen inför ett föräldramöte för att därefter under mötet i helgrupp eller smågrupper samtala kring frågorna. Ni kan också med hjälp av en projektor eller Smartboard gå igenom kursen tillsammans med vårdnadshavarna under ett möte och använda frågorna där de passar. Likaväl kan ni använda dem på något helt annat sätt som ni tycker fungerar bäst för er.

Vår erfarenhet säger oss också att det är viktigt att fundera igenom och välja frågor före mötet med vårdnadshavarna, frågorna är många och stora och det blir svårt att hinna diskutera alla under ett och samma möte. Fundera gärna kring om det finns frågor som är extra viktiga och intressanta för din klass? Finns det utmaningar ni brottats med i skolan och där ni gärna skulle ha vårdnadshavarnas tankar? Fundera också på om det finns frågor som, till exempel på grund av en pågående konflikt eller vissa barns situation, inte ska lyftas i just detta forum? Ni känner er skola, era elever och vårdnadshavarna bäst och därför är det viktigt att välja frågor utifrån detta.

  • Vilka tankar har ni efter att ha gjort simuleringen?
  • Hur påverkar du ditt barn genom det du säger hemma om skolan?
  • Hur kan var och en ta ansvar för att upprätthålla en konstruktiv dialog mellan skola och hem?
  • Vad är viktigt att tänka på i kontakten för att lyckas med att hålla barnens bästa i fokus?
  • Om ert barn blivit kränkt, hur tror ni att era barn skulle vilja att ni pratade med vuxna i skolan det?
  • Hur skapar man förutsättningar så att barnen hemma vill berätta om skoldagen?
  • Kan vi som vuxna ta fram en gemensam handlingsplan för hur vi kan agera när våra barn har varit inblandade i kränkningar eller mobbning?
  • Vid kränkningar eller mobbning, vad vill vi att dialogen mellan oss vuxna ska kännetecknas av?
  • Hur vill jag som vårdnadshavare att skolan agerar när jag tar kontakt och uttrycker oro för mitt barns situation i skolan?
  • Hur vill skolan att en vårdnadshavare agerar när någon från skolan tar kontakt och uttrycker oro för ett barn?

Till kursen

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close