Kränkningar i skolan

Mobbning, diskriminering och trakasserier finns och har alltid funnits på alla skolor. Det är ett faktum som få blundar för idag. Samtidigt möter man ofta en inställning i samhället som går ut på att ”man får tåla lite” i skolans värld.

Acceptansnivån är ibland så hög att man knappt reagerar när någon skriker ”hora” eller ”bögjävel” i korridoren. Knuffar är vardagsmat för att inte tala om hur ”lätt” det är att öppet frysa ut någon. Elever kränker elever, lärare kränker elever, elever kränker lärare.

Kraven på skolorna har höjts

Skolan är en arbetsplats för både lärare och elever och på en arbetsplats har man rätt att må bra. Att elever inte har något annat val än att vara där på grund av skolplikten gör det ännu viktigare. Ett annat problem med den ökade toleransnivån och ”vardagskränkningarna” är att det dessutom är svårare att upptäcka när någon verkligen far illa. Tack och lov har det hänt en hel del på skolorna sedan Friends startade 1997. Samhället ställer högre krav på skolorna; lagar har skärpts eller tillkommit för att säkra barns trygghet. Alla skolor måste ta fram både plan mot kränkande behandling och en likabehandlingsplan som rör diskrimineringsfrågor. Dessutom tänker skolorna alltmer i förebyggande termer och de flesta har även insett hur värdefullt det är att göra eleverna delaktiga.

En naturlig del i det dagliga arbetet

Men det finns fortfarande mycket att göra. Arbetet mot kränkningar får aldrig bli i form av en ”temavecka om året” utan måste integreras och vara en naturlig del i det dagliga arbetet. För att nå dit behöver man kunskap och erfarenhet. Problemet är sällan ovilja hos personalen utan snarare brist på resurser både i fråga om tid och pengar.

Engagemang

Genom Friends kunskap och erfarenhet har vi lärt oss att det krävs ett tydligt engagemang från rektorer/skolledare för att få ett framgångsrikt arbete mot mobbning och diskriminering. När dessa tar arbetet på allvar, tänker långsiktigt och avsätter resurser ger det tydliga signaler till personalen. Men det krävs även att kommuner och privata huvudmän stöttar skolledarna så att de får möjlighet att leva upp till samhällets krav.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close