Skola

Friends utbildar skolpersonal för att ge dem verktyg att arbeta förebyggande mot mobbning och kränkningar.

Där det finns grupper finns alltid risk att trakasserier, diskriminering eller andra kränkningar uppstår. I genomsnitt är 1-2 elever i varje klass utsatta för mobbning i Sverige (Friendsrapporten 2016).

Det är viktigt att skolan agerar för att förebygga mobbning och kränkningar och arbetar för alla barns rätt till en trygg skola. Friends kan hjälpa din grund- eller gymnasieskola att utveckla ert likabehandlingsarbete där alla på skolan involveras. Under 2016 utbildade vi 11 000 vuxna och 27 000 barn genom sammanlagt 1300 utbildningar i hela Sverige.

Med forskning som grund

Vi arbetar med en ”hela skolan-ansats” vilket innebär att all skolpersonal och ledning, samt elever och föräldrar involveras. Vi samarbetar med flera universitet för att ständigt utvärdera och utveckla våra metoder. För oss är det viktigt att våra utbildningar har forskningen som grund.

Friends ger kunskap och verktyg så att de som arbetar med barn och unga blir bättre rustade att arbeta mot mobbning och kränkningar. Det handlar ofta om att öka kunskapen kring hur och varför mobbning uppstår, samt hur man förebygger den.

Kartläggning och analys

Alla utbildningar börjar med en kartläggning av klimatet i skolan. Detta görs för att varje situation är unik och alla skolor har olika behov och förutsättningar för att jobba mot mobbning. Utifrån kartläggningens resultat anpassas arbetet framåt.

Det går att göra skillnad

Resultaten från de utvärderingar vi gjort visar att mobbningen minskar med i genomsnitt 24 procent i de skolor som arbetat ett år med Friendsprogrammet.

Boka Friends

Prisuppgifter skolan & nätet

Ladda ner prislistan för skolor som pdf

Friendsprogrammet: analysera, förebygg och främja
F-6, 6-9 eller gymnasiet: 30 000 kr/år
F-9: 42 000 kr/år

Utbildningar som ingår år 1 är; kartläggning och orsaksanalys inklusive elevträff och skoledarträff, personalutbildning, mentorsutbildning, inspirationsföreläsning för elever och trygghetsteamsträff. För F-9 skolor ingår två elevträffar, en för elever i åk 3-6 och en för elever i åk 6-9, samt två mentorsutbildningar. Friendsprogrammet är ett 3-årigt program.

Tillval till Friendsprogrammet
Extra mentorsutbildning: 6 000 kr
Extra elevträff: 6 000 kr
Extra inspirationsföreläsning elever: 3 000 kr
Föräldrautbildning: 6 600 kr
Komboutbildning: 9 000 kr

Delar av Friendsprogrammet
Endast analysera
F-6, 6-9 eller gymnasiet: 12 000 kr/år
F-9: 18 000 kr/år
Utbildningar som ingår år 1; kartläggning och orsaksanalys inklusive elevträff och skolledarträff.

Endast analysera och förebygg
F-6, 6-9 eller gymnasiet: 21 000 kr/år
F-9: 27 000 kr/år
Utbildningar som ingår år 1; kartläggning och orsaksanalys inklusive elevträff och skolledarträff, personalutbildning samt material till arbetslagsträffar. Det går även att välja till Föräldrautbildning till detta paket.

Enskilda utbildningar
Inspirationsföreläsning elever: 6 600 kr
Extra inspirationsföreläsning elever: 3 000 kr
Komboutbildning: 9 000 kr
Agera alltid: 10 000 kr
I normens öga: 10 000 kr
Hej Sverige: 10 000 kr

Nätutbildningar
Schysst på nätetpaket: 20 000 kr
Utbildningar som ingår: personalutbildning, föräldrautbildning och elevföreställningen ”Gilla mig”.

Alla nätutbildningar kan även köpas separat
Personalutbildning: 8 000 kr
Föräldrautbildning: 6 600 kr
Elevföreställningen Gilla mig (30 min): 6 600 kr
Extra elevföreställning Gilla mig: 3 000 kr

Om våra priser
Priserna gäller från och med 1 oktober 2016 och tillsvidare. Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert.

Regler vid avbokning
Vid avbokning tidigare än 60 dagar innan första inbokade utbildningsdag sker avbokningen utan kostnad.
Vid avbokning senare än 60 dagar innan första inbokade utbildningsdag debiterar Friends för motsvarande 50 procent av utbildningskostnaden. Vid bokning av ett paket eller flera på varandra följande utbildningar gäller debiteringen hela paketet och de 60 dagarna räknas till den första inbokade utbildningsdagen.
Vid avbokning senare än 7 dagar före utbildningsdagen debiteras 100 procent av kostnaden.
Friends förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom, lågt antal deltagare eller annan anledning.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close