Sök hjälp

Om du som förälder behöver någon att prata med kan du vända dig till följande organisationer för hjälp och stöd:

Barn- och elevombudet (BEO): 08-586 08 000
Barn-och elevombudet är till för barn i förskolan, elever i skolan eller i gymnasieskolan och studeranden i vuxenutbildningen som blivit kränkta. Hit vänder man sig för att få råd, stöd och hjälp om man upplever att skolan inte gör tillräckligt för att få slut på kränkningarna. Som förälder kan man givetvis hjälpa sitt barn genom att ta denna kontakt. BEO sätter alltid barnet bästa i första rummet och tar alla fall på stort allvar. Om skolan och kommunen inte har gjort allt som borde ha gjorts för att stoppa kränkningarna kan BEO i yttersta fall besluta om att begära skolan på skadestånd. www.skolinspektionen.se/sv/BEO/

Skriv till:

Barn- och elevombudet
Box 23069
104 35 Stockholm
Mail: beo@skolinspektionen.se

BRIS Vuxentelefon: 077-150 50 50
Öppet vardagar 10-13. Om du behöver råd eller har frågor om dina egna eller andras barn. Varje samtal besvaras av en erfaren person som arbetar på BRIS och du kan självklart vara anonym. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal www.bris.se

Brottsofferjouren (BOJ) 0200-21 20 19
Brottsofferjouren (BOJ) är en ideell organisation som finns i hela landet. Här kan du få prata med en person som lyssnar på dig. BOJ erbjuder emotionellt stöd, rådgivning och praktisk hjälp till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga. De möter dagligen människor som utsatts för alla sorters brott, det kan vara hot, trakasserier, misshandel, stöld eller annat. Många gånger är mobbning ett samlingsnamn för olika handlingar som enligt lagen är brott. BOJ lyssnar, ger råd och håller kontakten tills det känns bra. Om du vill, kan de följa med dig till polisen eller en rättegång.

Du betalar inget för att få hjälp av BOJ. Ring deras nationella nummer 0200-21 20 19 för en första hjälp. Om du vill kan du sedan bli kontaktad av en person på din ort. Se www.boj.se för information om vad som är brott, vilka rättigheter du har och vad BOJ kan göra för dig. Du kan ringa anonymt eller träffa BOJ.

Diskrimineringsombudsmannen (DO): 08-120 20 700
Diskrimineringsombudsmannen arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. DO utövar tillsyn genom att granska hur högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förebygga diskriminering. DO kan även företräda diskriminerade personer utan kostnad för dem i domstol.www.do.se

Rådgivning:
Mån-tis: 09.30-15.00
Ons: 13.00-15.00
Tors: 09.30-11.30

Telefon: 08-120 20 700
Texttelefon: 08-120 20 820

Du kan också ringa DO kostnadsfritt på telefonnummer 020-36 36 66

Skriv till:
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 Stockholm
Mail: do@do.se

Friends: 08-545 519 90
Friends rådgivning är öppen jämna veckor tisdag, onsdag och torsdag. Udda veckor måndag och tisdag. På Friends arbetar vi framför allt med frågor som rör förebyggande arbete i förskolan, skolan och inom idrotten, dvs att förhindra att kränkningar uppstår till att börja med. Vi svarar gärna på frågor rörande arbete mot diskriminering, kränkningar och mobbning, likabehandlingsplaner osv.

Hjälplinjen: 020-22 00 60
Öppet alla dagar 13-22. Behöver du prata om det du inte kan prata om? Hjälplinjen erbjuder stöd anonymt, professionellt och kostnadsfritt. Man kan kontakta Hjälplinjen för egen del eller om man oroar sig för någon annan. Man kan ringa eller skriva och få ett personligt svar på www.hjalplinjen.se/Skriv-till-hjalplinjen På webbsidan kan man också söka efter annat stöd i deras länksamling. www.hjalplinjen.se

Rädda Barnens Föräldratelefon: 020-786 786
Öppet mån: 12-20, tis-fre: 18-21, lör-sön: 13-16. Föräldratelefonen är till för alla föräldrar som behöver en annan mamma eller pappa att prata med. Du är alltid anonym och du får den tid du behöver. De som svarar är givetvis själva föräldrar och vet hur det kan kännas att inte räcka till. www.rb.se

Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa (sfph) Föräldratelefonen: 020-85 20 00
Öppet vardagar 10-15. Sfph är en ideell, politiskt obunden förening med uppgift att främja psykisk hälsa i samhället. Föräldratelefonen är till för föräldrar och andra vuxna som har bekymmer eller frågor om barn i sin närhet. Du är anonym och samtalen är konfidentiella. Svararna är erfarna psykologer, psykoterapeuter, socionomer, familjerådgivare. Samtalet kostar aldrig mer än en markering. www.sfph.se/se/foraldratelefonen

Se också följande webbsidor:

Barnombudsmannen, BO www.bo.se

Skolverket www.skolinspektionen.se

RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa www.rsmh.se

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close