Unga delaktiga i det förebyggandet arbetet mot nätkränkningar

Ett internationellt utvecklingsprojekt med fokus på barn och ungas delaktighet i arbetet mot nätkränkningar.

Nätet ger unga människor oerhörda möjligheter till inlärning och utveckling, men nätet är också en orolig plats för många barn och unga. Enligt Friends nätrapport 2015 så har var tredje ung i Sverige blivit utsatt för kränkningar på nätet och i sociala medier.

Tillsammans med fyra organisationer från Finland, Estland och Ungern genomför Friends ett internationellt metodutvecklingsprojekt under 2015-2016. Projektets övergripande mål är att öka ungas delaktighet i det förebyggande arbetet mot kränkningar och mobbning, samt att förbättra metoder för kartläggning av hur unga mår, både på och utanför nätet.

I projektet arbetar Friends tillsammans med tre pilotskolor i Göteborgsområdet. Genom workshops och utbildningar är eleverna delaktiga och får styra framtagandet av nya innovativa metoder för att aktivera både andra elever, skolpersonal och vårdnadshavare i det förebyggande trygghetsarbetet. Resultatet av projektet är ett uppdaterat och förstärkt ramverk för skolans fortsatta trygghetsarbete.

Allt arbete i projektet utgår från aktuell lagstiftning, skolans värdegrundsuppdrag samt den senaste forskningen inom området. Utbildningsmaterialet är baserat på best practices, forskning och erfarenheter från olika europeiska länder. Förutom utveckling av nya metoder, syftar projektet till att utveckla ett europeiskt nätverk för forskningsbaserade metoder inom området.

Projektet sponsras av Europeiska kommissionen.

Arbetet som presenteras på denna sida har producerats med hjälp av finansiell support från Europeiska unionens Daphneprogram. Friends och våra partners ansvarar enskilt för innehållet på denna sida och det kan inte på något sätt användas för att avspegla Europeiska kommissionens synpunkter.flag_yellow_high-webb

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close