Stärk elevhälsan

Sedan 2014 driver Friends frågan om en stärkt elevhälsa. Vi anser skollagen måste skärpas för att alla barns rätt till en kurator ska säkerställas.

En plats som möter alla unga som är utsatta för mobbning är skolan. Därför är det viktigt att skolan får så bra förutsättningar som möjligt att jobba förebyggande mot mobbning. För att förebygga mobbning krävs det att hela skolan är involverad, från skolpersonal till elever och föräldrar. En nyckelperson i det här trygghetsarbetet är skolkuratorn och skollagen säger att alla skolor ska ha ”tillgång till kurator”, men i vilken omfattning avgör skolan själv.

Skolkuratorer är överbelastade

En stor andel av skolkuratorerna har en mycket ansträngd arbetssituation. 12 procent av kuratorerna ansvarar för fler än 1000 elever, och ju fler elever man ansvarar för desto sämre upplever man sin arbetssituation. Utöver det faktum att en överbelastad kurator inte har möjlighet att hjälpa utsatta elever tvingas det förebyggande arbetet stå tillbaka.

  • 7 av 10 menar att elevernas problematik förvärrats under de senaste åren pga nätmobbning*
  • De skolkuratorer som ansvarar för fler än 300 elever upplever att deras möjligheter att utföra sitt arbete försämras kraftigt*
  • Svenska skolläkares förening och föreningen Suicide Zero rekommenderar en bemanning som motsvarar en skolkurator per 275-400 elever

Mot denna bakgrund driver Friends kravet att skollagen behöver skärpas och att ingen kurator ska behöva ansvara för fler än 300 elever.

Vill du läsa mer om Friends tankar om vikten av en stärkt elevhälsa? Läs vår debattartikel som vi skrev tillsammans med bland annat barnombudsmannen och Sveriges skolkuratorers förbund.

*Källa: Akademikerförbundet SSR Novus-undersökning dec 2012.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close