Friends politiska förslag

Friends arbetar långsiktigt med opinionsbildning för att stärka barns rättigheter. Det här är våra politiska förslag för att minska mobbningen.

  1. Genomför ett Trygghetslyft i skolan. För att minska mobbningen behöver kunskapen om det förebyggande arbetet öka bland rektorer och övrig skolpersonal. Ett trygghetslyft kan utformas på samma sätt som Matematiklyftet eller Läslyftet och erbjuda fortbildning inom ämnen som är relevanta för att skapa en trygg skola, som exempelvis normkritik och pedagogik, nätkränkningar, förebyggande och akuta insatser, skollagen och diskrimineringslagen och likabehandlingsarbete. Mer info i Friends rapport ”Ett trygghetslyft för skolan”
  2. Inrätta en statlig fond som hjälper huvudmännen ekonomiskt med trygghetsarbetet. Huvudmännen är skyldiga att leva upp till Skollagens krav. Men som Friends socioekonomiska rapport ”Mobbningens kostnader för samhället” visar är det staten och landstinget som gör den största långsiktiga besparingen. Då är det också rimligt att staten går in och tar en del av det ekonomiska ansvaret, tex genom att inrätta en fond som huvudmän kan söka pengar från för att genomföra satsningar för en tryggare skola.
  3. Kräv att samtliga huvudmän återkommande mäter och redovisar hur det ser ut med mobbning och kränkningar i deras skolor. Det skulle leda till en ökad medvetenhet om utmaningarna. De goda exemplen blir lättare att lyfta fram. Samtidigt får skolor med stora problem en tydlig lägesbeskrivning; därmed blir det också lättare att hitta rätt åtgärder.
  4. Prioritera upp trygghetsarbetet både i lärarutbildningarna och i lärarnas fortbildning. Trygghetsarbetet finns med i paketet av färdigheter och förmågor som lärarstudenter ska tillgodogöra sig för att få sin examen. Däremot känner inte alla lärare att de har fått tillräcklig kunskap och kompetens för att motverka kränkningar och mobbning. Enligt Skolverket uppger var fjärde lärare att de inte har tillräcklig kompetens för att motverka mobbning och annan kränkande behandling i skolan. Ett sätt att prioritera upp trygghetsarbetet i lärarutbildningarna är att införa det normkritiska perspektivet som ett examensmål i utbildningen.
  5. Skärp Skollagen gällande hur många elever en skolkurator maximalt får ha ansvar för. Enligt Skollagens kapitel 2 ”ska det finnas elevhälsa” och ”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande”. Men skolkuratorernas förebyggande arbete är idag alltför ofta satt på undantag. Akademikerförbundet SSR har visat att när antalet elever per kurator blir fler än 300, så minskar möjligheten att arbeta förebyggande på ett tillfredsställande sätt. Ungefär nio av tio kuratorer beskriver enligt en undersökning från Novus sitt arbete som i viss utsträckning ”akutstyrt”. Kuratorerna måste få bättre möjligheter att arbeta förebyggande.

 

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close