Våra rekommendationer

Vad kan skolan göra för att förebygga kränkningar på nätet?

Framgångsfaktorer för det förebyggande arbetet är ett strukturerat och långsiktigt arbete där elever, vårdnadshavare och hela personalgruppen är delaktiga.

Uppdatera planen mot diskriminering och kränkande behandling
Genom att arbeta med likabehandling på nätet kan skolan främja ett gott skolklimat och förebygga kränkningar. Det är även viktigt att det finns tydliga rutiner och tillvägagångsätt om en elev blir utsatt för en kränkning. Exempelvis om någon form av kränkande innehåll publiceras på nätet.

Kartlägg & utvärdera
Kartlägg elevernas trygghet och trivsel på nätet och identifiera behov av insatser för att förebygga elevers lika rättigheter och möjligheter. Vilka platser eller tjänster på nätet upplever eleverna som mest utsatta eller otrygga? Följ upp och utvärdera åtgärder samt ta fram nya åtgärder där det behövs.

Involvera eleverna
Förutom att involvera hela personalgruppen så är det också viktigt att eleverna får vara delaktiga och komma med förslag på åtgärder. Diskutera frågor som rör trygghet och trivsel på nätet på klassråd och elevråd. Ta gemensamt fram åtgärder utifrån de utmaningar som finns på skolan.

Samverkan med vårdnadshavare
Sträva mot att skapa samsyn och arbeta tillsammans för att lära barn och unga att skapa positiva sociala relationer på nätet. Låt stämningen på nätet, så väl som i klassrummet, finnas med som en stående punkt på föräldramöten.

Samverkan i personalgruppen
Ta ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet i skolan och på nätet.

Agera alltid! Läs mer om hur skolor kan agera vid akuta fall av kränkningar.!

Hur kan vuxna hemma förebygga mobbning på nätet?

Om du som vuxen är delaktig och visar ett genuint intresse för barn och ungas liv på nätet så ökar både viljan att lyssna på dina råd samt benägenheten att berätta för dig om något väl händer. Tänk på att själv vara en bra förebild och stå upp för ett schysst klimat på nätet.

Skaffa grundläggande kunskap
Det är vuxnas ansvar att guida och stötta barn och unga i deras liv på nätet. Även om kränkningar i grund och botten handlar om sociala relationer så underlättar det att ha grundläggande kunskap om de platser där barn och unga umgås på nätet. Lär dig mer genom att fråga ditt barn, fråga andra vuxna, prova själv eller sök mer information på nätet om de sidor, spel eller appar som ditt barn använder.

Prata om nätet
Låt nätet bli en del av det vardagliga samtalet och prata om både det positiva och negativa som händer där. Om du som vuxen är delaktig och visar ett genuint intresse för barn och ungas liv på nätet så ökar både viljan att lyssna på dina råd samt benägenheten att berätta för dig om något väl händer.

Erbjud ditt stöd
Det är viktigt att barn och unga känner sig trygga och vet att de har någon vuxen i sin närhet som de kan vända sig till för råd och stöd. Berätta att du finns där för dem!

Hur kan barn och unga bidra till en schysst stämning på nätet?

Sprid positiva budskap
Den positiva stämningen börjar hos dig! När du skriver och säger schyssta saker, uppmuntrar och hjälper andra så bidrar du till en schysst stämning. Du bestämmer vad du skriver, säger och gör, använd den makten.

Inkludera andra
Nätet är en plats för alla! Oavsett roll i kompisgruppen, kön, ålder, religion, funktionsförutsättningar, könsöverskridande identitet, etnicitet eller sexuell läggning är alla lika välkomna att uttrycka sig, lära sig nya saker, ha kul och umgås.

Tänk efter före
På nätet finns det många olika möjligheter att kommunicera, debattera och ge uttryck för känslor och åsikter. Men innan du skriver eller delar något – tänk efter. Vem ligger bakom informationen som jag delar? Kan det jag skriver upplevas som kränkande av någon annan?

Om du har blivit kränkt eller ser någon annan bli illa behandlad bör du prata med en vuxen. Det är inte barn och ungas ansvar att stoppa mobbning – det är vuxnas.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close