Utbildningar om nätet

Genom utbildning så hjälper Friends skolor att utveckla arbetet mot kränkningar på nätet. Vi riktar oss till elever, personal och vårdnadshavare.

Personal och föräldrar erbjuds kunskap och praktiska verktyg för hur man kan förebygga kränkningar och bidra till ett schysstare klimat på nätet. Med vår elevföreställning vill vi inspirera elever att själva reflektera över det sociala livet på nätet och bli medvetna om de val som görs där.

Ladda ner utbildningskatalogen som PDF

Prisuppgifter skolan & nätet

Ladda ner prislistan för skolor som pdf

Friendsprogrammet: analysera, förebygg och främja
F-6, 6-9 eller gymnasiet: 30 000 kr/år
F-9: 42 000 kr/år

Utbildningar som ingår år 1 är; kartläggning och orsaksanalys inklusive elevträff och skoledarträff, personalutbildning, mentorsutbildning, inspirationsföreläsning för elever och trygghetsteamsträff. För F-9 skolor ingår två elevträffar, en för elever i åk 3-6 och en för elever i åk 6-9, samt två mentorsutbildningar. Friendsprogrammet är ett 3-årigt program.

Tillval till Friendsprogrammet
Extra mentorsutbildning: 6 000 kr
Extra elevträff: 6 000 kr
Extra inspirationsföreläsning elever: 3 000 kr
Föräldrautbildning: 6 600 kr
Komboutbildning: 9 000 kr

Delar av Friendsprogrammet
Endast analysera
F-6, 6-9 eller gymnasiet: 12 000 kr/år
F-9: 18 000 kr/år
Utbildningar som ingår år 1; kartläggning och orsaksanalys inklusive elevträff och skolledarträff.

Endast analysera och förebygg
F-6, 6-9 eller gymnasiet: 21 000 kr/år
F-9: 27 000 kr/år
Utbildningar som ingår år 1; kartläggning och orsaksanalys inklusive elevträff och skolledarträff, personalutbildning samt material till arbetslagsträffar. Det går även att välja till Föräldrautbildning till detta paket.

Enskilda utbildningar
Inspirationsföreläsning elever: 6 600 kr
Extra inspirationsföreläsning elever: 3 000 kr
Komboutbildning: 9 000 kr
Agera alltid: 10 000 kr
I normens öga: 10 000 kr
Hej Sverige: 10 000 kr

Nätutbildningar
Schysst på nätetpaket: 20 000 kr
Utbildningar som ingår: personalutbildning, föräldrautbildning och elevföreställningen ”Gilla mig”.

Alla nätutbildningar kan även köpas separat
Personalutbildning: 8 000 kr
Föräldrautbildning: 6 600 kr
Elevföreställningen Gilla mig (30 min): 6 600 kr
Extra elevföreställning Gilla mig: 3 000 kr

Om våra priser
Priserna gäller från och med 1 oktober 2016 och tillsvidare. Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert.

Regler vid avbokning
Vid avbokning tidigare än 60 dagar innan första inbokade utbildningsdag sker avbokningen utan kostnad.
Vid avbokning senare än 60 dagar innan första inbokade utbildningsdag debiterar Friends för motsvarande 50 procent av utbildningskostnaden. Vid bokning av ett paket eller flera på varandra följande utbildningar gäller debiteringen hela paketet och de 60 dagarna räknas till den första inbokade utbildningsdagen.
Vid avbokning senare än 7 dagar före utbildningsdagen debiteras 100 procent av kostnaden.
Friends förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom, lågt antal deltagare eller annan anledning.

Referenser skolan & nätet

Friendsprogrammet

Björknässkolan år 7-9, Stockholm, region Mitt
Johanna Bergström, bitr. rektor
Tel: 08-718 85 05
Mail: johanna.bergstrom@nacka.se

Hörnefors centralskola, Umeå, region Nord
Karin Thysell, rektor.
Tel: 093029181, 070 6244105
Mail: karin.thysell@umea.se

Gamlegårdsskolan, F-5 skola, Kristianstad, region Syd
Bibbi Johansson, rektor
Tel: 044-13 61 37
Mail: bibbi.johansson@kristianstad.se

Grundskolan

Böskolan F-9, Göteborg, region Väst
Pernilla Ryen, pedagog.
Tel: 031- 83 44 30
Mail: pernilla.ryen@boskolan.se

Västerhejde skola år F-6, Gotland, region Mitt
Tina Löttiger, rektor.
Tel. 0498 – 26 41 24
Mail: ann-cathrine.lottiger@gotland.se

Gymnasiet

Mimers Hus gymnasium, region Väst
Marianne Ahlbäck. Tel: 0303-238275
Mail: marianne.ahlback@kungalv.se

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close