Länktips

Länktips

Surfa lugnt
www.surfalugnt.se

Surfa Lugnt samordnar ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. På sidan finns råd och tips för vuxna.

Kränkt.se
www.kränkt.se

Kränkt.se är framtagen av datainspektionen för att ge information och tips om vad man kan göra om man blivit kränkt på nätet. Bland annat kan man hitta tekniska tips på hur man tar reda på vem som är ansvarig för en webbplats.

Polisen
http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/It-relaterade-brott/Nathat–Utsatt/

På polisens hemsida finns information om vad man ska tänka på om har blivit utsatt för brott på nätet och hur man går tillväga för att anmäla.

Juridikinstitutet
www.juridikinstitutet.se

Juridikinstitutet är en ideell organisation som hjälper personer som blivit utsatta för näthat genom juridisk rådgivning.

Facebook Safety Centre
https://www.facebook.com/safety

På Facebooks säkerhetscenter finn information, råd och tips för barn och unga, föräldrar och lärare.

Anmäl innehåll på Facebook
https://www.facebook.com/help/181495968648557/

Anmäl innehåll på Instagram
http://help.instagram.com/165828726894770

Anmäl innehåll på Youtube
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/sv/reporting.html

Utbildningsmaterial

Statens Medieråd
Gratis arbetsmaterial om bland annat medveten medieanvändning.

http://mik.statensmedierad.se/

http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Lararmaterial/

http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Medie-informationskunnighet/Pedagogisk-paket-kring-kallkritik/

No Hate Speech Movement
No Hate Speech Movement är ett europeiskt initiativ som i Sverige drivs av statens Medieråd. På hemsidan finns bland annat podcasts om näthat och juridik med tillhörande lektionsmaterial.

http://nohate.se/utbildning/

Teacherhack.com
Teacherhack samlar och delar lektions-, inspirations- och workshopmaterial för att arbeta med digitalkunskap och digitalt skapande i skolan. Det är ett nytt projekt, men som vi tycker verkar mycket lovande!

http://teacherhack.com/

Mucf.se
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor hette tidigare ungdomsstyrelsen. På deras hemsida finns både rapporter och material att ladda hem gratis.

http://www.mucf.se/publikationer/hat-pa-natet

Forskning

Sofia Berne, Cyberbullying in Childhood and Adolescence – Assessment, Coping, and the Role of Appearance, 2014
http://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=199962

Linda Beckman, Traditional Bullying and Cyberbullying among Swedish Adolescents: Gender differences and associations with mental health, 2013

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:639930

Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston, Cyberbullying: Bullying in the Digital Age, 2012

http://www.adlibris.com/se/bok/cyberbullying-bullying-in-the-digital-age-9781444334814

EU Kids Online
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.as

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close